Bilhandlare stäms för prissamarbete

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-03-16

Åtta Volvo- och Renault-säljare riskerar 157,5 miljoner i konkurrensskadeavgift

Åtta auktoriserade återförsäljare av Volvo och Renault stäms av Konkurrensverket för brott mot konkurrenslagen. De riskerar att få betala 157,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift.

- Vi har yrkat att domstolen ska utdöma den summan eftersom det är en allvarlig överträdelse av lagen, säger Morgan Pettersson på Konkurrensverket.

Efter påståenden om prissamarbete i en tidningsartikel gjorde Konkurrensverket en så kallad gryningsräd mot de åtta bilhandlarna i Skåne och Blekinge i december 2002.

"Priskarteller gör att konkurrensen och effektiviteten på marknaden begränsas. Ytterst är det de enskilda konsumenterna som drabbas", säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren enligt ett pressmeddelande.

Verket anser sig ha bevis för att Bilia Syd och de övriga bilhandlarna samarbetat om priser och rabatter sedan 1998. Bilhandlarna har bland annat träffats regelbundet och hållit kontakt med hjälp av e-post.

Erkände samarbete

I ett e-brev lät det så här: "Hej Kamrater! Hur gör vi med det nya erbjudandet från Volvo. Ska vi lägga på 3 000 kronor på deras priser som vanligt, och vilka nettopriser ska vi köra med. Vad tycker ni andra?"

Efter att ha tagit del av Konkurrensverkets utredning erkände bilkoncernen Bilia att det förekommit ett samarbete mellan återförsäljare i södra Sverige som inneburit en överträdelse av konkurrensreglerna.

Konkurrensverket relaterade skadebeloppet till vart och ett av de berörda företagens nettoomsättning. Och då blev kraven på Bilia Syd 121,7 miljoner kronor och på de övriga sju återförsäljarna av Volvo och Renault från 8,7 miljoner till tre miljoner kronor.

- Vid vår bedömning av beloppens storlek tar vi hänsyn till olika parametrar, till exempel hur länge det pågått och hur omfattande det varit. Meningen är att det ska vara avskräckande och avhållande, säger Morgan Pettersson.

"Oaktsamhet"

Den stora bilkoncernen anser att dess sydliga verksamhet, Bilia Syds, "medverkan skett av oaktsamhet" och att "rollen har varit passiv samt att de sydliga representanterna endast deltagit i en del av de möten som ägt rum" och att "agerandet inte haft märkbar effekt på prissättningen mot kund":

"Jag är förvånad över att verket yrkar konkurrensskadeavgift baserad på hela Bilia Personbilars nettoomsättning. Logiskt hade varit om Konkurrensverket hade baserat yrkandet på Bilia Syds omsättning, eftersom överträdelsen skett i Skåne och Blekinge. Avgiften skulle då ha legat på cirka 15 procent av det nu yrkade beloppet", skriver Bilias vd Jan Pettersson i ett pressmeddelande.

Men han skriver också att "koncernens grundinställning är att Bilia Personbilar inte skall betala konkurrensskadeavgift överhuvudtaget".

TT