HD friade männen i Tumbamålet

NYHETER

Domen kan få betydelse för den nya sexbrottslagen

Kvinnan var full.

Men inte så full att hon kan anses som hjälplös.

Därför friade Högsta domstolen i dag de tre männen i det så kallade Tumbamålet.

HD hade enbart att pröva om männen gjort sig skyldiga till grovt sexuellt utnyttjande – vilket förutsätter att offret är i ett hjälplöst tillstånd.

Och enligt HD var kvinnan visserligen full, men inte tillräckligt full. Därför frias männen.

Enligt HD räcker det inte med att en person har haft nedsatt omdöme till följd av alkohol eller droger för att den ska kunna betraktas som hjälplös.

Männen har tidigare friats av både tingsrätt och hovrätt. Hovrätten slog fast att kvinnan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, men att männen inte insåg det.

Men högsta domstolen gör alltså en helt annan bedömning. HD var helt enig i sin bedömning.

Besviken över domen

Advokat Nils Uggla har varit målsägarbiträde åt kvinnan.

– Hon tycker att det är märkligt att någon kan tro att en människa frivilligt vill vara med om sådant här, säger han till TT.

Risken med HD:s dom är, som Uggla ser det, att många kvinnor inte kommer att våga anmäla den här typen av övergrepp i fortsättningen.

Han beklagar att HD bara prövat begreppet hjälplöshet.

– Vi hade hoppats att de skulle dela hovrättens bedömning att hon varit hjälplös och i stället prövat männens uppsåt, säger Uggla.

Namnlista till riksåklagaren

Natten den 16 februari förra året följde de tre männen - 21, 22 och 23 gamla - med hem till den 35-åriga kvinnan.

De hade träffats på krogen under kvällen.

Under natten bjöd männen in ytterligare fyra män till lägenheten. Sammanlagt kom alltså sju män att befinna sig i lägenheten.

Kvinnan hade sex med minst fyra av männen; flera samtidigt och inför ögon på de andra. Flera av männen var helt okända för henne.

Dagen efter hade kvinnan endast vaga minnesbilder av vad som hänt men och polisanmälde händelsen.

"Det var frivilligt"

Männen säger att 35-åringen frivilligt deltog i aktiviteterna. Kvinnan säger tvärtom: att hon var för "borta" för att göra något åt situationen.

På eftermiddagen dagen efter hade hon fortfarande spår av alkohol och cannabis i blodet, och hon beräknas ha haft runt två promille alkohol i blodet klockan tre på natten.

Fyra män åtalades. Av dem hade tre erkänt att de haft samlag med kvinnan.

Huddinge tingsrätt och senare Svea hovrätt friade männen. Hovrätten ansåg inte att det var säkert att männen förstått att kvinnan inte ville ha samlag med dem.

Enligt männen var hon sexuellt aktiv och tog även egna initiativ. Tingsrätten friade männen tidigare på samma grunder som nu HD friat.

Tusentals protester

De tidigare friande domarna blev mycket omdebatterade. Över 201 600 av aftonbladet.se:s läsare skrev på en namnlista till riksåklagaren och krävde prövning av Högsta domstolen som nu alltså också frikänt männen.

Läs även

Simone Söderhjelm, Fredrik Rundkvist