Ombudsmannen för etnisk registrering positiv

NYHETER

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) ställer sig positiv till etnisk registrering.

– Vi ser att det behövs för att förebygga diskriminering, säger Sonya Aho, som är pressansvarig på DO, till TT.

– Men det är viktigt att ha syftet klart för sig. Det kan behövas för att göra en problembeskrivning och få kunskap om vilka grupper som är mest utsatta för diskriminering, så att man kan rikta åtgärderna, säger hon.

Men enligt DO måste det bygga på frivillighet. Frågan är då vilket värde ett sådant register får om intresset för att delta frivilligt är lågt.

– Vi vet från andra länder att det finns ett intresse från etniska minoriteter att identifiera sig som en grupp så vi tror att intresset finns, säger Sonya Aho.

Läs mer:

TT