OPCW får Nobels fredspris

NYHETER

Det internationella samarbetsorganet OPCW får Nobels Fredspris.

OPCW är högaktuellt med sitt arbete med att förstöra Syriens kemvapen.

– Nu kan vi vara på väg att göra oss av med en hel kategori av massförstörelsevapen, säger Thorbjørn Jagland, ordförande i norska Nobelkommittén.

Klockan 11.00 stod det klart. Det internationella samarbetsorganet OPCW får Nobels fredspris för sitt arbete med att förstöra kemvapnen i Syrien.

– 1997 blev det förbjudet att producera och förvara kemiska vapen. Sedan dess har organisationen arbetat för att se till att förbudet följs, säger Thorbjørn Jagland, ordförande i norska Nobelkommittén, i samband med att pristagaren presenterades.

Kemvapenkonventionen (CWC) som OPCW har sin grund i skrevs under 1993, för 20 år sedan, men avtalet började gälla 1997. Under åren som gått har OPCW bidragit till att nära 80 procent av hela världens kemvapenarsenal har förstörts.

– OPCW har blivit ett instrument för att lösa krisen i Syrien med fokus på de kemiska vapnen, men kan också öppnare för en bredare lösning på krisen, säger Thorbjørn Jagland.

Sex länder utanför

Alla länder som har undertecknat konventionen – som innebär ett totalförbud mot kemvapen och förstörandet av sådana vapen – är automatiska medlemmar av OPCW.

Fram till i höstas var det bara Angola, Egypten, Israel, Burma, Nordkorea, Sydsudan och Syrien som inte skrivit under.

Men Syrien har nyligen uttryckt att de ”följer konventionen” och att de har tagit inledande steg för att skriva under och ratificera den efter press från FN och dess bundsförvant Ryssland.

Israel och Burma har skrivit under, men inte implementerat konventionen i sin författning.

Inlett förstöring

Bilderna på döda barn och vuxna som utsatts för en gasattack i Damaskus skakade tidigare i höstas hela världen. FN:s inspektörer konstaterade att regimen använt saringas.

USA:s planer på att gå in i Syrien stoppades när Syrien godtog ett förslag från Ryssland om att låta OPCW ta hand om och förstöra kemvapenlagret.

För en vecka sedan kom rapporter om att OPCW inlett destrueringen av Syriens kemvapen.