Turistparadiset invaderas av dödsmyggor

1 av 6

avJan Källman

NYHETER

BANGKOK. Svenskarnas semesterparadis Thailand står inför sin värsta epidemi någonsin av denguefeber – hittills i år har 82 000 människor smittats och 78 av dem har dött.

De flesta av de döda var mellan 17 och 24 år gamla.

Siffran är tre gånger högre än samma period förra året.

Sjukhus över hela Thailand sätter nu upp så kallade ”Dengue Corners” där människor, som tror sig vara drabbade av sjukdomen, snabbt kan tas om hand utan att behöva köa.

2013 kommer enligt alla prognoser att bli ett mörkt rekordår för denguefeber i Thailand – och 70 procent av alla svenskar som drabbas av denguefeber har smittats där. Någon resevarning har dock ännu inte utfärdats av svenska UD.

Myggan Aedes, som sprider dengue-feber, blir allt aggressivare. Experter ser nu ett skräckscenario bli verklighet: dödsmyggans livslängd har fördubblats (från en månad till två)

och den suger numera även blod från människor på natten. Tidigare var den enbart verksam på dagtid.

Drastiska åtgärder krävs

De skyddsåtgärder som thailändare och turister varit vana vid måste nu förändrasdrastiskt – och snabbt.

Thailand har genom historien drabbats av två stora epidemier med denguefeber: 170 000 fall 1986 och 118 700 smittade under 2010. Det har då främst handlat om nordliga provinser som 

Chiang Mai, Chiang Rai och Mae Hong Son.

Det som skrämmer nu är att även storstäderna drabbas hårt. I Bangkok, en av världens mest besökta turistmål, sprutas rök dagligen i miljöer där denguemyggor trivs: kanaler, stillastående vatten och avlopp. Det finns inget vaccin mot denguefeber, en sjukdom vars symptom är feber, röda prickar på kroppen, rödsprängda ögon och värk i huvud och muskler.

Varför ökar antalet fall av denguesmittade i Thailand så snabbt just nu?

Förklaringarna är flera: även Thailand har drabbats av den globala uppvärmningen (och mer

regn) vilket gynnar myggornas utbredning. Inflyttningen till storstäderna i kombination med usel hantering av avloppsvatten skapar utmärkta kläckningsplatser för myggorna.