Små skolgårdar kan försämra barns lärande

avNiklas Eriksson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: ANDERS DEROS

Små skolgårdar kan försämra barnens resultat.

Fysisk aktivitet och god utemiljö gör att eleverna tar till sig kunskap på ett bättre sätt, skriver SvD.

Skolgårdarna krymper, trots att befintlig och ny forskning visar att barn behöver yta och goda utemiljöer för sin inlärning, skriver Svenska Dagbladet.

– Svensk forskning visar att förskolebarn med tillgång till gröna gårdar har bättre koncentration. Amerikansk forskning visar att det också gäller skolbarn, säger Fredrika Mårtensson, lektor i miljöpsykologi som forskar om utemiljö, till SvD.

Barn med tillgång till god utemiljö känner sig mer alerta visar hennes forskning. Och det som har betydelse är hur stor yta barnen kan leka på, hur varierad ytan är och hur mycket grönt den innehåller.

Fredrika Mårtensson säger att barn behöver lek och utevistelse för att kunna återhämta sig mellan lektionerna.

Enligt lagen ska nya skolor avsätta ”tillräcklig friyta” men i praktiken kan det innebära små skolgårdar när nya skolor byggs i redan tätt bebyggda områden. Friskolor kan starta helt utan skolgård, skriver SvD.

Att skolgårdarnas storlek och variation inte uppmärksammas och att barnens utemiljö krymper tycker Fredrika Mårtensson är konstigt.

– Det är märkligt med tanke på att det varit sådant fokus på prestationer och betyg, säger hon till SvD.

Publicerad: