Partierna som vill förbjuda cigaretter

18-åringsgräns för solariesolande.

Totalförbud för cigarettförsäljning och fler idrottstimmar.

Cancerfonden har kartlagt hur partierna vill jobba mot cancer.

De rödgröna partierna tycker alla att ett totalförbud mot försäljning av cigaretter är ett bra förslag på längre sikt. Alliansen och Sverigedemokraterna ställer sig emot.

I en kartläggning som Cancerfonden gjort av riksdagspartiernas åsikter om cancerförebyggande åtgärder i nyutkomna Cancerfondsrapportet 2014 framkommer flera skillnader – men även blocköverskridande samsyn.

Nej till fettskatt

Samtliga partier är eniga om att det vore bra att införa en 18-årsgräns för att sola solarium.

Inget av partierna anser att extraskatt på fettrik mat är ett bra förslag.

Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna anser att lägre moms på frukt och grönsaker är ett "ganska bra" förslag, medan övriga tycker det är dåligt.

Fler idrottstimmar i skolan anser alla partier utom Vänsterpartiet skulle vara bra. V uppger att det finns bättre sätt att öka barns fysiska aktivitet.

Kluvet om allmän rökning

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna ställer sig emot rökförbud på allmän plats, medan övriga är positiva. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill inte heller förbjuda cigarettskyltning i butiker, så kallat exponeringsförbud.

Alla partier utom Moderaterna och Folkpartiet tycker det är en bra idé att införa ett måldatum för då Sverige bör vara rökfritt, exempelvis 2040.

Alla partier stödjer att koncentrera behandling av ovanliga eller komplicerade cancerdiagnoser till ett fåtal specialiserade sjukhus i landet.

Publisert: