Så ser du varningssignaler

avMary Mårtensson

NYHETER

Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand.

Så tveka inte att försöka tala med den som har självmordstankar.

Genom samtal kan du få personen att söka hjälp.

Varningssignaler för självmord och självmordsförsök är bland andra:

Förändringar i beteendet. Var alltid uppmärksam på om någon inte längre är sig lik eller om du oroar dig för personen.

Om personen är lynnig, ledsen, tillbakadragen, talar om hopplöshetskänslor, känner sig hjälplös och värdelös, inte bryr sig om sitt utseende, uttrycker dödstankar - exempelvis genom teckningar, berättelser och sånger -  tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar. En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

Ibland kan en självmordsnära person upplevas som ovanligt lugn av sin omgivning. Var uppmärksam på detta då det kan tyda på ett tyst beslut att fullfölja sin självmordsplan.

Så här kan du gå tillväga

1. Gör något nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand. Förutsätt inte att det blir bättre/går över utan hjälp eller att personen söker hjälp på egen hand.

2. Var medveten om dina reaktioner. Om du blir rädd och ignorerar situationen kan du tala med någon du litar på för att åter kunna vara ett stöd.

3. Var tillgänglig. Tillbringa tid tillsammans med honom/henne. Visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be personen berätta - lyssna noga.

4. Fråga om självmord. Det kommer inte att väcka den björn som sover. Det uppmuntrar i stället personen att tala om känslorna vilket ofta känns som en lättnad. Det är genom samtal om vad som pågår som du kan få personen att söka hjälp.

5. Kontrollera säkerhet. Det är viktigt att veta hur länge dessa tankar funnits. Fråga exempelvis: Har du tänkt ut hur och när du ska begå självmord? Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?

6. Fråga även hur du kan hjälpa och stötta honom/henne för att få stöd, livsglädje och kraft hos familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

7. Fatta beslut om vad du ska göra och hur ni ska kunna lösa den nuvarande situationen. Du kan behöva hjälp av andra för att kunna uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp.

8. Förmedla hopp, trösta, be om ett löfte:

Självmordstankar återkommer ofta. Då är det viktigt att personen ber om hjälp och berättar för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå - förmedla hopp.

9. Ta hand om dig själv. Se till att inte vara ensam om detta, att du själv har någon att tala med under tiden.

10. Stanna kvar. Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen att stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!

Första hjälpen till psykisk hälsa:

1. Bedöm situationen, ta kontakt.

2. Lyssna öppet och fördomsfritt.

3. Erbjud stöd och information.

4. Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.

5. Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

KÄLLA: NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Hit kan du vända dig

 Vårdcentral eller annan läkarmottagning.

 Psykiatrisk mot­tagning.

 Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, socionom, husmor, skolvärdinna, fritidspersonal.

 Ungdomsmot­tagning.

 Präst, diakon.

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60. Alla dagar kl 13–22.

SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention: 08-34 58 73. Telefonjour varje dag kl 19–22

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

Jourhavande präst: via 112. Alla dagar kl 21–06

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80. Alla dagar nattetid, kl 21–06

BRIS – Barnens hjälptelefon: 116 111. Alla dagar kl 10-22

BRIS vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50. Måndag–fredag kl 10–13

Jourhavande adoptionskompis: 020-64 54 30

Röda Korsets telefonjour: 0771-900 800. Alla dagar kl 14–22.

Röda Korsets mobilchatt SMS:a Kompis till 71 700. (kostar som ett vanligt sms). Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

Röda Korsets datorchatt: www.jourhavandekompis.se. Vardagar kl 18-22 och helger 14–18.

RFSL: Ring 020-34 13 16 eller skriv till [email protected]

Självmordsupplysningen: Chatt vardagar kl 19-22. www.mind.se

ARTIKELN HANDLAR OM

Självmord