"Dålig redovisning av tågförseningar"

NYHETER

Riksrevisionen starkt kritisk mot Trafikverket

Riksrevisionen riktar i dag hård kritik mot bland andra Trafikverket.

Rapporteringen av tågförseningar är helt missvisande.

– Statistiken speglar inte det resenärerna faktiskt upplever, säger revisionsdirektör Marcus Petterson på Riksrevisionen.

Riksrevisionen berättar i rapporten "Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder" vad som krävs för att tågförseningarna ska minska.

För det första en mer tillförlitlig statistik om tågförseningarna. I dag presenterar Trafikverket statistiken på månadsnivå, vilket ger en bild av stabil och hög punktlighet. Att enskilda tåglinjer dras med stora förseningar syns inte:

– Statistiken speglar inte det resenärerna faktiskt upplever. Som resenär är jag ganska ointresserad av hur punktligheten för alla tåg ser ut, jag är mer intresserad av hur det ser ut mellan Stockholm och Uppsala, konstaterar Marcus Pettersson.

”Brister i statistiken”

Riksrevisionen konstaterar att Trafikverket utesluter alla inställda tåg ur punktlighetsstatistiken, vilket påverkar statistiken. Dessutom finns stora kvalitetsbrister i statistiken, bland annat finns det i 15 procent av fallen inga uppgifter om vad som orsakat förseningarna.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm bemöter kritiken:

– Jag tror man har missförstått det där lite grann. Inställda tåg ingår redan nu i den nya statistik som vi har tagit fram. Vi har under året dragit igång ett systematiskt punklighetsarbete. Men Trafikverket kommer att redovisa punktligheten på systemnivå, sedan får man ta kontakt med enskilda aktörer som SJ för att få uppgifter om enskilda tåg.

”Ger ingen effekt”

Riksrevisionen är också starkt kritisk till att den interna straffavgiften vid förseningar bara är 10 kronor per förseningsminut. Tanken med straffavgiften vid förseningar var att aktören som orsakat förseningen — till exempel Trafikverket eller SJ — ska känna sig tvungen att se över sin organisation för att undvika fler straffavgifter.

– Avgiften är minimal och ger absolut ingen effekt, säger Monica Rupprecht Hjort, projektledare vid Riksresvisionen.

Trafikverkets generaldirektör säger:

– Den uppfattningen delar vi. Men detta är ett helt nytt system, där vi valt att inledningsvis ha låga avgifter. De kommer successivt att höjas, för att få en styrande effekt.

Kan handla om miljarder

Riksrevisionen riktar också kritik mot att det finns för få underhållsdepåer, där tågen kan repareras. Effekten blir att många tåg måste köras långa sträckor tomma, för att de ska få det underhåll som behövs. Ofta blockerar de tomma tågen andra tåg:

– Ingen har räknat ut vad tomtransporterna kostar samhället. Men enligt uppgifter vi har fått så handlar det om miljarder kronor. Kapacitet måste frigöras till huvudspåret, så att det inte blir trängsel som i dag, säger Monica Rupprecht Hjort.

Riksrevisionen föreslår bland annat att Trafikverket ska sälja mark, så att nya underhållsdepåer kan byggas av Jernhusen, som ansvarar för depåerna.

– Det finns stora restriktioner kring att sälja mark, det krävs regeringsbeslut för det, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.