Valåret 2014

De vill stoppa fler ”illegala immigranter”

Alla SD:are och några borgerliga EU-kandidater vill stoppa immigranter

Av: 

Joachim Kerpner

NYHETER

Alla SD:s toppkandidater i EU-valet vill förhindra fler "illegala immigranter" från att komma in i Europa.

Några av M:s, FP:s och KD:s EU-kandidater håller med.

– Tillåts illegal invandring sätter man hela asylrätten ur spel, svarar SD:s toppkandidat Kristina Winberg.

Aftonbladet har frågat de tio EU-toppkandidaterna i tio partier (FI har dock bara nio kandidater) om de anser att EU bör göra mer för att förhindra att illegala immigranter kommer in i Europa. Vi fick svar från 96 av 99 tillfrågade EU-kandidater.

”Skapa lagliga vägar”

Samtliga MP-kandidater, V-kandidater och FI-kadidater svarar att de inte alls håller med. Isabella Lövin, förstanamn på MP-listan, säger:

– EU måste skapa lagliga vägar till EU för asylsökande. Idag är det för svårt för asylsökande att lagligt ta sig till EU och därför drunknar tusentals människor i Medelhavet varje år. Jag vill ha en human migrationspolitik som gör det lättare för människor som flyr undan förtryck att komma till EU.

Nästan lika starkt är stödet för immigranternas rätt att komma in i EU-länderna bland Centerpartister och Piratpartister. Alla kandidater i C och PP svarar att de inte alls håller med eller att de tenderar att inte hålla med.

Bland Socialdemokraterna är bilden inte lika tydlig. En enda S-kandidat – Evin Incir – håller inte alls med. Så många som sju S-kandidater svarar "varken eller" på frågan. En av dem är Jytte Guteland, som kommenterar sitt svar så här:

– Vi vänder oss mot begreppet "illegal immigrant". Ingen människa är illegal, men sätt att ta sig in i ett land kan vara det. Vi anser att varje medlemsstat bör ta ansvar för att kontrollera sina yttre gränser. Det bör finnas fler säkra och lagliga vägar in i EU för asylsökande.

Splittrad bild

Hos KD- och FP-kandidaterna är bilden splittrad: de flesta svarar att de inte alls håller med eller att de tenderar att inte alls hålla med. Men en FP-kandidat (Marit Paulsen) och två KD-kandidater (Sara Skyttedal och Charlie Weimers) tenderar att hålla med om att mer bör göras för att hindra "illegala immigranter" att komma in i Europa. Marit Paulsen säger:

– Det måste skapas lagliga och säkra vägar att ta sig till EU för dem som är i behov av skydd, exempelvis ska asylvisum kunna sökas på samtliga EU-ambassader i världen eller tillfälliga konsulära kontor i flyktingläger och konflikthärdar.

”Bör följa Sverige”

Bland Moderaterna håller fler kandidater — fyra stycken — med om att mer bör göras för att stoppa "illegala immigranter" än de som är emot förslaget: tre av kandidaterna. En av dem som håller med om att mer bör göras för att hindra "illegala immigranter" att komma in är Cecilie Tenfjord-Toftby, som kommenterar sitt svar så här:

– Det behövs fler legala vägar in i EU och därför bör fler medlemsstater följa Sveriges exempel och ta emot så kallade kvotflyktingar i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Bland Sverigedemokraterna finns däremot en kompakt majoritet — alla tio svarar samma sak — för mer resurser till att stoppa "illegala immigranter". Så här säger Kristina Winberg, SD:s förstanamn i EU-valet:

– Illegal invandring är precis som den låter - illegal. Tillåts illegal invandring sätter man hela asylrätten ur spel och då drabbas de verkligt hjälpbehövande. Därför ska EU ges erforderliga medel för att upprätthålla sitt yttre gränsskydd.

Frågan togs bort

Frågan om "illegala immigranter" ingick i de 43 frågor som Aftonbladet i samarbete med statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet ställde till EU-kandidaterna inför konstruktionen av Valkompassen. I den slutliga versionen av Valkompassen finns dock bara 30 frågor med. Den aktuella frågan är en av de 13 som har tagits bort.
 

Fotnot: Aftonbladet har låtit toppkandidaterna för samtliga partier som sitter i riksdagen och/eller i EU-parlamentet svara på frågorna i Valkompassen. Dessutom har vi lagt till FI, sedan de börjat stiga kraftigt i opinionen.

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu att köpa hos Cervera!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Vilket parti tycker mest som du? Gör Aftonbladets valkompass här!

Publisert:

LÄS VIDARE

De vill stoppa fler ”illegala immigranter”

ÄMNEN I ARTIKELN

Valåret 2014

Valet i Sverige

Charlie Weimers

Isabella Lövin