Sahlins och Wanjas viktigaste tal

avJohanna Melén

Aftonbladet bevakar första maj-talen i Stockholm och Malmö

I dag gäller det för Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin.

Dagens första maj-tal beskrivs som deras viktigaste någonsin.

Aftonbladet finns på plats på Norra Bantorget i Stockholm och i Malmö Folkets park.

Efter AMF-skandalen är förtroendet för LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins rejält naggat i kanten.

Många undrar: Ska hon, som själv godkänt en jättepension till AMF:s förre vd, våga kritisera höga löner och bonusar i sitt traditionella första maj-tal?

Via LO:s hemsida har hon bett medlemmarna om hjälp. 600 mejl har kommit in. Wanja Lundby-Wedin lovar att ta upp medlemmarnas synpunkter.

Aftonbladet bevakar

”Jag har också bestämt mig för att ta upp det som hänt den senaste tiden på något sätt. Jag kommer att framhålla vikten av att företrädare för LO och förbunden inte stiger åt sidan, utan också i framtiden finns med i viktiga organ för att hävda medlemmarnas intressen. Gör vi inte det, så lämnar vi över makten till andra intressen”, skriver Lundby-Wedin.

11.00 talar Lundby-Wedin på Nybergs torg i Sundbyberg.

15.00 talar Lundby-Wedin på Norra Bantorget i Stockholm.

Aftonbladet finns på plats och bevakar.

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin lider av vikande opinionssiffror och lågt förtroende. Brist på egen politik och det nya samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet nämns som två orsaker. Dessutom har regeringsalliansen fått godkänt av väljarna för sitt sätt att hantera finanskrisen.

11.45 talar Sahlin vid Kulturmejeriet, Stora södergatan i Lund.

15.00 talar Sahlin i Folkets park i Malmö.

Aftonbladet finns på plats och bevakar.

Även Vänsterpartiets ledare Lars Ohly håller första maj-tal.

14.45 talar Ohly på Gustav Adolfs torg i Göteborg.