Malmström får tung portfölj

Erbjuds jobbet som migrationskommissionär

Cecilia Malmström får en tung post i den nya EU-kommissionen.

I dag erbjöds hon jobbet som kommissionär med ansvar för bland annat migrations- och polisfrågor.

– Jag är övertygad om att jag har gett rätt jobb till rätt person, sa EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso när han inledde presskonferensen i Bryssel vid lunchtid.

Cecilia Malmström säger under en presskonferens att hennes nya arbete handlar om att bygga upp en ny, för unionen gemensam flykting- och asylpolitik.

För Sveriges del betyder det att Cecilia Malmström får ta hand om den tunga portföljen som innehåller inrikesfrågor. Hon blir därmed ansvarig för polis och migration samt kamp mot organiserad brottslighet.

Omstritt system

I Malmströms portfölj ingår tunga rättsliga myndigheter som polissamarbetet Europol, gränskontrollmyndigheten Frontex, det omstridda Schengensystemet, visumfrågor, samt drogbyrån ECNN.

– Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet. För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa, säger Malmström i en skriftlig kommentar.

– Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU.

Glad och stolt

Att Cecilia Malmström med största säkerhet blir Sveriges nästa EU-kommissionär blev känt i förra veckan. Däremot var det då inte klart villken portfölj hon skulle få.

Statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade då att han önskade sig en ”så tung portfölj som möjligt”.

– Jag är mycket glad och stolt för Ceciia och för Sverige att vi nu har fått en av EU:s tyngsta portföljer. Vår ugångspunkt var en portfölj med lagstiftningsinflytande, säger Fredrik Reinfeldt på en presskonferens.

Ingår i Stockholmsprogrammet

Cecilia Malmström får som kommissionär ansvar för det som ingår i det så kallade Stockholmsprogrammet som varit en viktig fråga för det svenska EU-ordförandeskapet. Programmet ska ange ramarna när det gäller EU:s arbete för polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl, migration och viseringspolitik. Beslut om programmet tas på EU-toppmötet i december i år.

– Det handlar om att omsätta Stockholmsprogrammet i praktiken, säger Cecilia Malmström.

Hon menar att frågorna hon ansvarar för oerhört viktiga för EU-medborgarna.

– De är klockrent gränsöverskridande, säger hon.

Innan den nya kommissionen kan tillträda måste EU-parlamentet säga sitt. Under perioden 11 - 19 januari ska samtliga föreslagna kommissionärer frågas ut av parlamentet.

Publisert: