Anonyma tentor stoppar diskriminering

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Nu inför allt fler universitet anonyma tentor, där den som rättar inte vet vem som skrivit tentan.

Efter veckor av slit och hårt pluggande kan tentaresultatet komma som ett slag i magen. Att dessutom behöva känna oro för att läraren som rättat tentan inte gillar dig kan vara jättejobbigt.

Senast av dem som löser problemet genom att gå över till de anonyma tentor är Uppsala universitet. Studentkåren där är nöjd.

- Nu ska ingen längre missgynnas av att läraren som rättar tentan inte gillar personen, eller gynnas för att läraren är positivt inställd. Det här ökar rättssäkerheten, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår till UNT.

Många känner sig diskriminerade

När en lärare rättar en tenta ska naturligtvis studentens kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning inte spela någon roll, men trots det har studentorganisationer länge flaggat för att många studenter känner sig diskriminerade.

- Det finns studenter som vänder sig till oss för att de upplever att de missgynnas på grund av sin etnicitet, sitt kön, eller på grund av andra skäl, och det kan också mycket väl vara så. Med kodningen elimineras den möjligheten, säger Klas-Herman Lundgren.

Opraktiskt och risk för strul

Argumenten mot anonyma tentor är mest att det är opraktiskt. Dessutom är några inom administrationen oroliga för att resultaten ska blandas ihop. På till exempel Södertörns högskola har man väntat med att inför ett system för anonyma tentor tills man känner sig säker på att det inte finns någon risk för att resultaten inte förväxlas.

Även Lunds universitet planerar att gå över till anonyma tentor. Flera högskolor och universitet har redan system för göra salstentorna så anonyma som möjligt, bland annat Umeå universitet och Malmö högskola.

Nu önskar sig studenterna bara anonyma hemtentor också, men där är framtidsutsikterna sämre, i alla fall på Uppsala universitet.

- De är mycket mer svårhanterliga, säger Einar Lauritzen, chef för studerandebyrån på Uppsala universitet till UNT.

Än så länge får studenterna nöja sig med att de i framtiden inte behöver oroa sig för att betygsättas för vem de är och inte vad de kan på sina salstentor.

Publicerad: