Tele2 och Comhem går ihop

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Com Hem

Mobiloperatören Tele 2 och bredbandsoperatören Comhem går samman i ett gemensamt bolag.
Vad som händer de anställda är oklart. Klart är dock att ledningen kan få upp till två årslöner i bonus.

Foto: TT

– Det här är i första hand till fördel för konsumenterna som får tillgång till ett brett utbud av tjänster, säger Comhems vd Anders Nilsson, som kommer att bli vd i ”nya” Tele 2, till TT.

Samuel Skott, vd på Tele 2 Sverige, fyller i:

– Poängen med den här affären är att vi blir starkare tillsammans och kan erbjuda alla digitala tjänster som konsumenter och företag vill ha.

Bonus

Det ligger stora vinster i att slå samman våra nät, säger Samuel Skott.

Han vill däremot inte gå in på vad affären kan betyda i form av eventuella personalnedskärningar.

– Det handlar om två kompletterande verksamheter. På konsumentsidan håller vi på med mobila tjänster medan Comhem har bredband och innehåll. Vi kommer att behöva kompetenser från alla hörn i båda bolagen.

Om framtiden är oviss för personalen så kan ledningspersoner se fram emot att bli rikligen belönade.

I pressmeddelandet från bolagen där affären presenteras framgår att koncernledningarna och vissa nyckelpersoner kan få upp till två årslöner i bonus relaterat till sammanslagningen.

Låg i luften

Bengt Nordström, vd och analyschef på konsultbolaget Northstream, är inte särskilt överraskad över affären.

– Den här sammanslagningen har legat lite i luften ett tag. Så den är inte så jätteöverraskande, i och med att Kinnevik gick in och investerade i Comhem förra året, säger han.

– I och med den här affären har Sverige tre konvergenta operatörer som har hela innehållet i sin verksamhet. Det är Telia, Tele 2 och Telenor. Det blir en marknad med tre aktörer som har samma tjänsteutbud och konkurrens däremellan.

Samordningsvinster

Enligt företagens beräkningar ger affären synergieffekter på 450 miljoner kronor i besparingar och lika mycket i ökade intäkter, enligt Samuel Skott.

Sammanslagningen sker genom en aktiebolagsrättslig fusion, vilket innebär att Comhem tas över av Tele 2.

Tele 2 betalar Comhems aktieägare 6,6 miljarder kronor kontant plus aktier vilket innebär ett ägande i Tele 2 på 26,9 procent av aktierna.

Comhems styrelse rekommenderar enhälligt att aktieägarna röstar för en fusion, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Genom att skapa en operatör för både mobilt och fast nätverk ser styrelsen bland annat möjligheter för synergieffekter på 900 miljoner kronor inom fem år.

Självklart innebär fusionen att Telia för första gången kommer att få en stor utmanare på alla områden: mobila tjänster och bredband, fast bredband och tv-tjänster.

För att sammanslagningen ska gå igenom krävs att aktieägarna vid respektive bolagsstämma säger ja.

Även konkurrensmyndigheter behöver godkänna affären.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN