Utsläpp från raffinaderi oroar naturvänner

avTT

Foto: Roger Lundsten/TT
Preemraff. Arkivbild.

Utsläppen från Preems oljeraffinaderi, Preemraff i Lysekil, kan fördubblas om företaget får ja till att bygga ut raffinaderiet. Det hävdar Naturskyddsföreningen, uppger Ekot.

Preem kan i dag få besked från mark- och miljödomstolen om företaget får tillstånd att bygga ut raffinaderiet, en investering på 15 miljarder kronor.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle utsläppen av koldioxid fördubblas, från 1,7 miljoner ton koldioxid till 3,4 miljoner ton i produktionen av diesel och bensin. Det skulle då bli den enskilda produktionsanläggning i Sverige som släpper ut mest koldioxid.

Samtidigt har Sverige som land satt ett klimatmål till 2045 om att inte man inte ska släppa ut mer växthusgaser som koldioxid än vad man kan ta hand om, ett så kallat netto-noll-utsläpp.

ARTIKELN HANDLAR OM

Lysekil

Preem

Koldioxid

Olja