Fästingar med blödarfebervirus funna i Europa

avTT

NYHETER

Flera fästingar hos flyttfåglar som mellanlandat i Grekland och Turkiet på väg hem från Afrika har visat sig bära på ett blödarfebervirus vid namn alkhumra som aldrig tidigare har påträffats i Europa. Upptäckten har gjorts av forskare vid bland annat Uppsala universitet, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Fyndet gjordes när virusarvsmassa hos fästingar på flyttfåglar undersöktes vid flera fågelstationer runt Medelhavet. Totalt bar 6 av drygt 1 770 fästingar som undersöktes på viruset, som har varit känt sedan mitten av 1990-talet.

1 av 2 | Foto: Lien, Kyrre
Flera fästingar hos flyttfåglar på väg hem till Europa från Afrika har visat sig bära på ett blödarfebervirus. Arkivbild.

Arten som bar på virus, fästingen hyalomma, finns både i Afrika, delar av Europa samt på Arabiska halvön. Viruset har även tidigare hittats bland fästingar, men då hos arter som inte lever i Europa.

Forskarna, som har publicerat sin studie i det amerikanska smittskyddsinstitutets tidskrift Emerging Infectious Diseases varnar nu för att viruset riskerar att spridas även bland människor i Europa.

Dagens tre rubriker 2 juni 00:29