Flickor sextrakasseras – redan i lågstadiet

Flickor får höra: ”Du vet hur pojkar är”

Minst var fjärde flicka i gymnasiet har blivit tafsad på det senaste halvåret, visar forskning.

Men trakasserierna börjar ofta långt tidigare – i lågstadiet:

– Det förekommer att småpojkar går omkring och tar flickor mellan bena, säger professor Katja Gillander-Gådin.

Till skillnad från mobbning är sexuella trakasserier i skolan ett lågprioriterat forskningsområde. Konsekvenserna av beteendet är desto allvarligare. Amerikansk forskning har kunnat koppla ätstörningar, låg självkänsla och destruktiva livsval till upplevelser av sexuella kränkningar – ändå görs väldigt lite för att lyfta problematiken.

Professor Katja Gillander-Gådin har skrivit flera rapporter i ämnet och ägnat 15 år åt att studera skolelevers upplevelser av sexuella kränkningar.

Hon är trött på att problematiken sällan uppmärksammas och att väldigt lite görs för att komma till rätta med, framför allt, pojkars beteende mot flickor.

– Forskning visar att det nästan alltid är pojkar som kränker. Pojkar utsätts verbalt och kallas ”bög” medan flickor blir kränkta på alla möjliga fronter, både verbalt, fysiskt och visuellt, det vill säga att de blir ”tittade på”, på ett ovälkommet sexuellt sätt.

Men i skolan har sexuella trakasserier normaliserats – och flickor får ofta höra sina lärare säga: ”du vet hur pojkar är, han menar inget illa” eller ”han kanske är kär i dig.”

Så drabbas de av beteendet

Katja Gillander-Gådins forskning visar att flickor som drabbas känner sig långt ifrån smickrade av pojkarnas beteende och att lärarnas sätt att hantera situationen ofta leder till sämre självkänsla hos flickorna.  Dessutom visar studier att unga flickor anpassar sin klädsel för att slippa bli kallad ”hora” och att de går omvägar för att inte behöva stöta ihop med killar som kränker.

Och framför allt: De tystnar.

– Om en vilt främmande man skulle tvångskyssa en kvinna på en buss skulle hans beteende ses som ett brott, sexuellt ofredande, men i skolan får flickor lära sig att acceptera beteendet. Kränkningarna har normaliserats, säger Katja Gillander-Gådin.

I en av skolorna som Katja Gillander-Gådin studerat, Jämtlands gymnasium, uppgav dubbelt så många flickor som pojkar att någon försökt dra av dem kläderna, kyssa dem eller tafsat på dem – det senaste halvåret. Fler än dubbelt så många flickor uppgav dessutom att en jämnårig kommenterat deras utseende, kropp eller privatliv på ett sexuellt sätt.

Risken att drabbas ökar

Bland yngre elever är skillnaden mellan pojkar och flickor inte lika stor. Risken att utsättas för sexuella trakasserier ökar alltså för flickorna, ju äldre de blir. Samtidigt som de också riskerar att utsättas på fler sätt än pojkar.

– Nu när det finns mobiler och datorer har ytterligare kanaler tillkommit. Det är inte så att flickor antingen utsätts för verbala kränkningar eller fysiska trakasserier. De utsätts för flera olika former. Dessutom får sexuella rykten helt andra konsekvenser för flickor än för pojkar. Killar kallas för ”kung” medan tjejer stämplas som ”hora”.

Enligt Katja Gillander-Gådin handlar killarnas beteende om maskulinitet och könsmaktsordning.

Och det börjar tidigt:

– Småpojkar lär sig av äldre killar, och eftersom beteendet uppmuntras som någonting positivt inom gruppen kan det fortsätta och spridas nedåt i åldrarna.

– Vi anklagar ofta andra kulturer för att kontrollera flickor. Men även här, i ett av världens mest demokratiska och jämställda länder, ses flickor som objekt som är till för den manliga blicken.

Förödande konsekvenser

Katja Gillander-Gådin menar att frågan om sexuella kränkningar måste tas på allvar – eftersom konsekvenserna är förödande, ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Om inga gränser sätts för pojkars beteende i tidig ålder, hur ska då flickor lära sig var gränsen går för vad som är sunt i framtida parrelationer? Om man blir tvångskysst i skolan och det uppmuntras och normaliseras är sannolikheten stor att man fortsätter att anpassa sig och acceptera den typen av beteende även som vuxen. Det blir som en ond cirkel utan slut.

Live 1 - De senaste nyheterna på Aftonbladet.se - Sveriges nyhetsportal
Publisert:

LÄS VIDARE