Regeringen vill bygga höghastighetståg

NYHETER

Regeringen vill satsa 100 miljarder på infrastruktur samt bygga stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i framtiden.

Förslaget presenterades i infrastrukturpropositionen som regeringen lade fram i dag.

– Vi gör en rejäl satsning på infrastrukturen, säger infrastrukturminister Anna Johansson på en pressträff.

Dock kommer det att byggas ut stegvis i en takt som ekonomin tillåter. 

Vid lunchtid i dag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, sin infrastrukturproposition under en pressträff på Rosenbad.

Regeringen vill i den öka den ekonomiska ramen med över 100 miljarder kronor den kommande planperioden.

– Behoven är enorma. Vi gör en rejäl satsning på infrastrukturen, säger infrastrukturministern.

”Hela landet ska leva”

Propositionen är ett resultat av förhandlingar med budgetpartnern Vänsterpartiet.

Jämfört med nuvarande planperiod för åren 2014–2025, som Alliansregeringen rådde över, höjs anslagen för drift och underhåll för järnvägen med 47 procent.

–Vi har haft ambitionen att kraftigt öka underhållet, det är viktigt för att få de befintliga anläggningarna att fungera", säger Anna Johansson.

Ministrarna betonar att järnvägen är viktig för att kunna nå klimatmålen och att en bättre järnväg behövs för arbetspendling, för att minska godstrafiken på vägarna och för att ”hela landet ska leva”.

Miljarder till järnvägen

På pressträffen presenterades även regeringens mål att bygga ny stambanor för höghastighetståg, mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dock kommer utbyggandet att ske stegvis, i den takt som ekonomin tillåter, och möta behoven där de är som störst först meddelade infrastrukturminister Anna Johansson.

– Planen ligger fram till 2029 men vi har inget mål att hela höghastighetssystemet ska vara klart tills dess. Ostlänken är den första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem och den ska byggstartas 2017, säger Anna Johansson, utan att kunna säga när hela systemet ska vara färdigt.

Den beräknade kostnaden för höghastighetsbanan är i nuläget 230 miljarder.

Tidigare har Liberalerna, Sverigedemokraterna och Moderaterna sagt nej till höghastighetstågen med motiveringen att det kostar för mycket, tar för lång tid att bygga och inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

Centerpartiet och Kristdemokraterna har fortfarande inte tagit ställning.

Inga nya skattehöjningar

Inga nya skattehöjningar kommer att krävas för att finansiera de nya investeringarna, tillägger ministrarna.

De räknar i stället med att det reformutrymme som "frigörs" när överskottsmålet ändras ska kunna användas i finansieringen.

Regeringen har under sensommaren och hösten aviserat ökat järnvägsunderhåll för perioden efter 2018. I samband med budgetpresentationen bedömde regeringen att det behövs 5,9 miljarder kronor till järnvägsunderhåll 2019–2020.