Tusentals kvinnor kan ha fått fel cellprovsresultat

1 av 3
NYHETER

En enskild medarbetare har feltolkat cellprover tagna från kvinnor i Norrbotten.

En efterkontroll visar att en kvinna hade drabbats av livmoderhalscancer och 20 personer var drabbade av cellförändringar som krävde behandling.

Nu ska alla prov som denna cytodiagnostiker diagnostiserat eftergranskas.

Tipsa | Aftonbladet

Felen upptäcktes vid en efterhandsgranskning av de gynekologiska cellproven.

– Vi beklagar djupt den oro och det lidande det här kan ha skapat för de drabbade, säger Jonas Thörnqvist.

En lex Maria-anmälan har upprättats.

”Ska inte få hända”

Margaretha Sundsten, ordförande för patientföreningen Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation, nås av nyheten på måndagsmorgonen.

– Det här är jättetråkigt, det ska inte få hända, säger hon.

Hon vill samtidigt avvakta med att kommentera vidare, eftersom detaljer kring felaktigheterna fortfarande är okända.

– Det skulle vara mycket intressant att få veta vad som har gått snett, säger hon.

– Är det fel i tolkningen av resultaten eller i metoden?

Hon säger att det som hänt oavsett är väldigt olyckligt.

– Det här gagnar inte vårt arbete eftersom vi tjatar på tjejer landet över att gå på de här cellprovtagningarna.

Varje år drabbas cirka 450 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer och ungefär 200 dör, enligt Cancerfonden.

”Enskild medarbetare som ligger bakom”

Klockan 11.00 hölls en presskonferens på Sunderby sjukhus där representanter från såväl landstinget som Unilabs närvarade, för att försöka klargöra vad som egentligen hänt.

Det var ungefär ett år sedan som diagnostikföretaget Unilabs inledde en kvalitetskontroll av gynekologiska cellprov.

– Det som har hänt är att vi vid en efterkontroll, som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, upptäckt att en medarbetare avvek från fynd av förstadier eller cellförändringar, säger Nicholas Holthuis, anmälningsansvarig för lex Maria-ärenden vid Unilabs.

20 kvinnor visade sig ha cellförändringar som behövde behandlas och en kvinna visade på ett tidigt stadie av livmoderhalscancer.

– Vi beklagar djupt de fel som upptäckt. Vi bedömer det här som en allvarlig vårdskada, säger Nicholas Holthuis.

I maj 2012 uppdagades liknande felaktigheter i Jämtland, där 192 felaktiga provsvar med cellförändringar upptäcktes i en efterhandsgranskning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Men Jonas Thörnqvist, biträdande landstingsdirektör Norrbottens läns landsting, säger vid presskonferensen att man kan lita på landstinget.

– Jag vill understryka att de allra flesta fall av livmoderhalscancer som upptäcks är hos kvinnor som inte lämnat cellprov. Att lämna cellprov är det absolut bästa sättet att upptäcka ett tidigt stadie, säger han.

Nicholas Holthus vill inte kommentera hur medarbetaren kunde göra den här missen, men säger att när det väl avslöjades omplacerades personen och hösten 2015 avled hon.

– Det är svårt att gå till botten med detta när medarbetaren har avlidit men när något sådant här händer så kommunicerar vi det inom vår verksamhet, säger han.

”Stort förtroende för Unilabs”

Jonas Thörnqvist säger att han har fortsatt stort förtroende för Unilabs.

– Vi har stort förtroende för Unilabs, vi har haft ett gott samarbete.

Nu ska medarbetarens provtagningar mellan 2010-2014 eftergranskas, totalt 7200 prov. Den granskningen ska bli klar sommaren 2016.

Hur länge har den här medarbetaren arbetat på Unilabs?

– Jag har inte det i huvudet, men hon har arbetat här flera år, säger Nicholas Holthuis.

Varför har ni dragit gränsen vid 2010?

– Vi vill täcka in ett stort antal provtagningar för att täcka in så många provtagningar som möjligt. Vi vet fortfarande inte om det finns fler felaktigheter.

De patienter vars prover omgranskats och visat sig vara feltolkade har informerats och behandlats.

Texten uppdateras.

ARTIKELN HANDLAR OM