Gunilla, 46: ”Känns som att de mördade mitt barn”

1 av 5
NYHETER

En höggravid kvinna skickades hem från förlossningen i Lund på grund av platsbrist. Då dog hennes barn.

Och Gunilla, 46, förlorade sitt barn på grund av att viktig information ”hamnat mellan stolarna”.

– Det här kommer inte som en överraskning. Vi har länge vetat att det är ett problem, säger Mia Ahlberg på Barnmorskeförbundet.

Det var i september 2015 som en höggravid kvinna skickades hem från förlossningen i Lund på grund av platsbrist – då dog barnet, enligt en Lex Maria-anmälan.

Nu rasar Barnmorskeförbundet som menar att de ”behöver mer resurser”.

– Naturligtvis måste vi göra prioriteringar. Har vi inte tillräckligt med rum eller personal så måste vi prioritera, ju tajtare det blir desto hårdare blir prioriteringar. Visst kan vi behöva skicka hem patienter som man hade haft kvar om det varit lugnt, säger Mia Ahlberg, ordförande på Barnmorskeförbundet och tillägger att "det är högre tempo i år än vad det har varit de senaste 12 åren hon jobbat”.

Barnet dog i magen

Något som Gunilla Olsson, 46, menar att hon drabbades av redan sommaren 2007. När värkarna satte igång åkte Gunilla, som var i vecka 41, in på förlossningen i Kristianstad, men efter några timmar lugnade det ned sig och barnmorskorna konstaterade att hon skulle åka hem och vänta.

– Sista natten gick jag upp och duschade och då kom vattnet, men vattnet var alldeles grönt och då visste jag att barnet där inne inte mådde bra, säger hon.

När hon kom in till sjukhuset gjorde en barnmorska ultraljud, men utan att hitta någonting.

Barnet i Gunilla Olssons livmoder hade dött. Hennes första barn.

– Jag ville bara sjunka genom ett hål i golvet. Jag ville bara hem, men det fanns ju inte så mycket att välja på.

Då bestämde vårdpersonalen att hon skulle sättas i gång och Gunilla Olsson fick föda sin lilla dotter död.

”Känns som de mördade mitt barn”

Sjukhuset har fått kritik från Socialstyrelsen eftersom uppgifter om att Gunilla hade protein i urinen och högt blodtryck inte journalförts och därför inte förmedlats till det andra barnmorsketeamet som då valde att skicka hem henne.

I utlåtandet skriver de att hade man haft den informationen hade ”observationen möjligen fortsatt med patienten inneliggande”. De kan dock inte bevisa att det här var orsaken till att barnet dog.

– Vissa stunder känns det som att de mördade mitt barn, de skulle inte ha skickat hem mig med de värdena men sedan förstår jag att de gjorde så gott de kunde med de resurser de hade, säger hon.

Enligt Mia Ahlberg, på Barnmorskeförbundet, är det mycket sällan som barn dör på grund av platsbrist, men hon poängterar att platsbristen är akut och att det skulle ha ”behövts platser redan i går”.

– I perioder har vi oerhört tajt på förlossningen vad gäller platser. Det gäller i stor utsträckning också för NEO-platser, alltså där barn behöver vård efter förlossningen, och det får naturligtvis konsekvenser, säger hon.

– Det är ett pussel vi håller på med för att få loss rum och barnmorskor som ska vara där.