Inget brott när två män drunknade i tjära

1 av 2
NYHETER

Tingsrätten i Luleå frikänner platschefen vid SSAB för arbetsmiljöbrott när två män drunknade i tjära i oktober 2013.

SSAB behöver inte heller betala böter, enligt domen.

Det var i oktober 2013 som Torgny Bergdahl och Tord Öberg omkom i ett hav av stenkolstjära.

Männen skulle inspektera den 20 meter höga och 20 meter breda cisternen och tömma ut det sista av tjäran.

Men cisternen innehöll betydligt mer än de beräknat. Det höga trycket gjorde att tjäran trycktes ut med stor kraft och männen hann inte undan.

De drunknade i tjära.

Mätaren visade lägre nivå

I september förra året beslutade kammaråklagare Christer Forssman vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att väcka åtal mot den ansvariga platschefen vid SSAB i Luleå och kräva böter på 4 miljoner kronor av företaget.

Torgny Bergdahl och Tord Öberg var inte anställda hos SSAB utan hos en underleverantör.

I sin dom skriver Luleå tingsrätt att olyckan beror dels på att nivåmätaren i cisternen kalibrerats så att den visade en lägre nivå än den faktiska.

Enligt mätaren skulle nivån på tjäran i cisternen varit 1,6 meter när den i själva verket var 4,5 meter.

Oaktsamma

Rätten konstaterar också att de omkomna männen avvikit från den överenskomna säkerhetsnivån på luckan som de tog upp.

Någon eller några inom SSAB har varit oaktsamma genom att inte vara tydlig med hur nivåmätaren avviker från verkliga förhållanden men ingen av dem som jobbat med säkerhetsplaneringen har varit medveten om det.

ARTIKELN HANDLAR OM

Luleå

SSAB