Strid om storlän väntar

Civilminister Ardalan Shekarabi (S).
Civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Folkomröstningar om eventuella landstingssammanslagningar är aktuella på flera håll i landet, men det är oklart hur politikerna kommer att hantera resultaten av dem.

Redan till våren siktar regeringen på att lägga fram ett förslag om att bilda tre storlän.

Tanken är att slå samman tolv av de län och regioner som finns i dag genom att bilda Norrlands län och Svealands län, samt att låta Värmlands län ingå i dagens Västra Götalands län. Det är meningen att de tre storlänen, eller storregionerna, ska vara på plats redan i januari 2019. Därför måste regeringen lägga fram en proposition i mars nästa år.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) hade på måndagen blocköverskridande samtal med de andra riksdagspartierna om förslaget, där han "öppnade en diskussion om hur man kan hitta överenskommelser om den regionala indelningen". Partierna återupptar diskussionerna om två veckor.

Nej från L och SD

Regeringens bild är att det finns ett brett stöd för storlänen bland politiker och tjänstemän i de berörda landsdelarna. Men i riksdagen är läget oklart.

Liberalerna säger nej till förslaget efter ett samråd med länsförbunden. Även Sverigedemokraterna är motståndare till storlän med argumentet att medborgarna skulle komma längre från den politiska makten. Om ett beslut om storlän tas, så ska det föregås av folkomröstningar, anser SD.

På längre sikt är det tänkt att Sverige ska bestå av sex storregioner. Kristdemokraterna ser ett behov av en regionreform, men tycker bland annat att sex län är för lite och att man måste tala mer om storregionernas uppgifter.

Centern har på riksnivå liknande invändningar. Samtidigt är C och KD regionalt för storregioner i många län. Moderaterna tycker att regeringen går för fort fram.

– Vi vet inte hur stödet hos berörda invånare ser ut, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra till TT.

Folkomröstningar på gång

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé, som deltog i måndagens samtal, är skeptisk eftersom "en sådan här reform eftersom den inte svarar på frågan om hur vi får en bättre sjukvård för landets invånare".

Inom Moderaterna finns också på regional nivå ett stort motstånd mot storlänen på flera håll. I Dalarna har partiet inlett namninsamling för att få landstinget att besluta om en folkomröstning i frågan. Även Moderaterna i Västerbotten har dragit i gång en kampanj för folkomröstning.

Initiativ till folkomröstningar har även tagits från andra håll. I Norrbotten har 22 967 namnunderskrifter mot en storregion lämnats in till landstingsfullmäktiges ordförande. Motståndet i Jämtland har samlat 20 740 namnunderskrifter.

Skulle utslaget bli nej i någon folkomröstning, kommer det enligt civilministern att vägas in i de fortsatta partisamtalen. Men Shekarabi vill inte säga hur man kommer att agera i ett sådant läge.

– Nej, det måste hanteras inom ramen för samtalen med partierna, säger han.

TT

Publisert:

Ämnen i artikeln