Varningen: Kan bli kärnvapenkrig om Trump vinner

NYHETER

Experten: ”Det enda vi vet är att han är oförutsägbar”

1 av 3

NEW YORK. Han kan bli överbefälhavare för världens största försvarsmakt.

Donald Trump anser att USA:s militär är för vek och för lätt att genomskåda. Presidentkandidaten har också sågat insatsen mot IS i Mosul – något han fått stark kritik för.

Samtidigt varnar politiska motståndare för att Trump kan orsaka ett kärnvapenkrig om han vinner striden om Vita huset.

USA:s förre utrikesminister för Republikanerna, Colin Powell, kommer att rösta på Demokraternas Hillary Clinton i valet.

”Attacken i Mosul utvecklas till en total katastrof. Vi lät dem veta flera månader i förväg. USA ser så dumma ut. RÖSTA TRUMP och VINN IGEN.”

Så skrev den republikanske presidentkandidaten Donald Trump på Twitter i helgen, bara några dagar efter att angreppet mot terrorsekten IS i irakiska Mosul inleddes.

Insatsen leds av Iraks armé. USA, och flera andra länder, stöttar med bland annat artilleri och luftburna styrkor.

Det faktum att det inte är USA som har det koordinerande ansvaret har inte fått Donald Trump att hålla tillbaka. I en intervju med det kristna tv-programmet ”The 700 Club” utvecklade han sin kritik:

– Du ser hur dåligt striden går. Om du vill gå in i Mosul, ska du inte berätta om det fyra månader i förväg. Nu har de det svårt och de har kört fast. De människor vi ville komma åt, IS-ledarna, är borta.

Kritik från Clinton

Föga förvånande var Hillary Clintons kampanj snabba med att gå ut och såga Trumps uttalanden. Enligt Clinton kan utspelet utsätta de amerikanska soldaterna i Irak för fara.

– Han erkänner förlusten trots att striden knappt har börjat. Och han visar för världen vad det skulle innebära att ha en okvalificerad överbefälhavare, sa demokraten i ett tal under måndagen.

Dagen efter anslöt sig Colin Powell, tidigare utrikesminister under George W Bush och pensionerad general, till kritikerna. På ett möte på Long Island gav Powell beskedet att han kommer att rösta på Hillary Clinton.

– Hon är kvalificerad. De andre gentlemannen är inte kvalificerad, sa han till Washington Post.

Vikigt att visa stöd

Robert Engnell är professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han menar att det närmast är tabu att kritisera de egna soldaterna i USA. Det beror till stor del på Vietnamkrigets efterspel.

– Då kom veteranerna hem och buades ut snarare än att behandlas som hjältar. Det har lett till stora trauman. Därför är den här känslan av ”support our troops” så stark, säger han.

– Visst får presidentkandidater kritisera militär verksamhet, men att kritisera styrkorna på marken är någonting annat.

Varnar för kärnvapen

Gällande hur Donald Trump skulle utforma sin militära strategi har han upprepat att USA ska slå hårt mot IS, och att landets agerande på den internationella arenan måste bli mer oförutsägbart.

Miljardären har dock inte presenterat några detaljer kring sin försvarspolitik. Hans omvittnande heta temperament har gjort många bedömare oroliga för vilka beslut han skulle komma att fatta som överbefälhavare.

I en ny reklamfilm varnar politiska motståndare för att ett kärnvapenkrig kan bryta ut om Donald Trump vinner valet. Filmen, som en anonym insamlingsgrupp ligger bakom, visas i vågmästarstaten Ohio. Där hörs Trump prata om USA:s ovilja att använda sina kärnvapenspetsar.

– Men varför tillverkar vi dem då? frågar sig presidentkandidaten.

”Många känner oro”

Robert Engnell anser att kärnvapenoron till viss del är befogad.

– Givet hans personlighet och hans ibland irrationella slutledningsförmåga så finns det en generell oro över beslutsfattandet i krigssituationer. Det omfattar även kärnvapenscenarier.

– Sedan kan man ändå hoppas att det finns inbyggda skydd i systemen. Men det är klart att många känner en oro inför att en man med hans personlighetsdrag skulle sitta på den slutgiltiga makten att starta ett kärnvapenkrig.

Kan försämra säkerhetsläget

Ett krig med kärnvapen må vara ett extremscenario. Men enligt Robert Egnell råder det stor enighet om att säkerhetsläget i världen sannolikt skulle försämras om Donald Trump vinner valet.

– Vi vet väldigt lite om vilka militära strategier han skulle använda. Det enda vi vet just nu är att han är väldigt oförutsägbar. För det internationella systemets säkerhet är en förutsägbar supermakt det absolut bästa, säger han.

Även Sverige skulle påverkas av ett försämrat säkerhetsläge.

– Vi har byggt upp ett ganska nära bilateralt säkerhetssamarbete med USA. Skulle de relationerna försämras så riskerar samarbetet att gå om intet. Då skulle vi bli mer ensamma än vi vill vara mot bakgrund av den destabiliserade situationen i Östersjön, säger Robert Egnell.

Angreppet: Kan leda till tredje världskrig

Om Hillary Clinton vinner valet väntas inga större förändringar av USA:s försvarspolitiska inriktning. I jämförelse med Barack Obama ses hon dock som mer av en ”hök”. Det innebär att Clinton är mer positiv till att USA genomför militära insatser i andra länder.

I Syrien vill Clinton bland annat etablera en flygfri zon i luften och flera säkra områden på marken. Analytiker är oroade över att detta kan leda till sammandrabbningar mellan amerikanska och ryska styrkor. I en intervju med Reuters på tisdagen varnade Trump för allvarliga konsekvenser om Clinton får sin vilja igenom.

– Det kommer att sluta med tredje världskriget i Syrien om vi lyssnar på Hillary Clinton.

Sannolikhet just nu att bli president:

Clinton: 71,4%   Trump: 28,6%

Hur kan det skilja så mycket fast opinionen är jämn? Klicka här för förklaring.

Källa: FiveThirtyEight 8 nov (baserat på prognos i alla stater).

Sammanställning: Johan Furusjö

 PLUS:  USA:s framtid