Nyheter

Riksdagen sätter ned foten om hedersbrott

avTT

Foto: Henrik Montgomery/TT
Riksdagen vill införa en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv. Arkiv.

Riksdagen vill ha en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv. Sådana brott ska också utgöra grund för straffskärpning. Regeringen utreder redan om det finns behov av åtgärder i den riktningen, men riksdagen sätter ändå ned foten och uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att införa detta.

Riksdagen konstaterar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem och att det är viktigt att samhället markerar mot detta med kraft.

Med en särskild brottsrubricering markeras brottets allvar och möjligheten att använda tvångsmedel förbättras.

Vänsterpartiet reserverade sig i justitieutskottet mot förslaget med hänvisning till att det kan leda till att personer från en viss kultur misstänkliggörs. Däremot yrkade V inte på votering i kammaren.