Fackförbundet: Känt till missförhållandena

NYHETER

Juristernas fackförbund Jusek har känt till missförhållandena på Massi Fritz byrå i flera år.

– När allt det här kom fram i och med er granskning kände jag ärligt talat ”äntligen”, säger Gun Alexandersson, ombud på Jusek.

I en kommentar slår nu toppadvokaten tillbaka mot kritiken.

– De anklagelser som riktats mot mig om anställningsformer och debiteringsrutiner med mera är grovt felaktiga och jag är uppriktigt sagt förvånad.

Aftonbladets och Viafrees granskande program 200 sekunder har i två delar granskat advokaten Elisabeth Massi Fritz. 16 tidigare anställda jurister riktade allvarlig kritik mot hur de behandlats av sin före detta arbetsgivare.

Flera kritiska röster har höjts de senaste dagarna. Bland annat har Advokatsamfundet beslutat att inleda ett disciplinärende mot Massi Fritz och fackförbundet Jusek uppger att de känt till problemen i flera år.

”Är förvånad”

I en skriftlig kommentar slår nu advokaten tillbaka mot anklagelserna.

”Jag tillbakavisar bestämt all den kritik som riktats mot mig de senaste dagarna.

Mitt agerande som arbetsgivare och som advokat står jag till fullo upp för. De anklagelser som riktats mot mig om anställningsformer och debiteringsrutiner m.m. är grovt felaktiga och jag är uppriktigt sagt förvånad. Av olika skäl har jag hittills valt att inte i media bemöta kritiken.

I dag har advokatsamfundet emellertid valt att inleda ett disciplinärende mot mig. Jag välkomnar den utredningen och jag kommer givetvis att i enlighet med god advokatsed besvara advokatsamfundets frågor och därvid utförligt klargöra de korrekta förhållandena såväl avseende mina anställningsformer som påståendena om mina debiteringsrutiner.

I god advokatsed ligger enligt min mening att mina förklaringar i första rummet ska avges till advokatsamfundet.

Jag avböjer därför att härutöver uttala mig i media till dess att jag har inkommit med mitt svar på advokatsamfundets föreläggande”, skriver Elisabeth Massi Fritz.

Facket: ”Äntligen”

Någon som inte är förvånad är Gun Alexandersson, ombud på Jusek, fackförbundet för jurister.

– Under de senaste fem, sex åren så har vi fått till oss precis det ni har skrivit om i Aftonbladet.

Efter att ha känt till klagomålen mot Massi Fritz under en lång tid uttrycker Gun Alexandersson lättnad över att vittnesmålen nu kommer ut. Tidigare anställda som hört av sig till Jusek i ärendet har mest sökt samtalsstöd. De har inte vågat driva frågorna vidare av rädsla för repressalier.

”Man hade blivit utmobbad”

– Jag hade önskat att våra medlemmar hade låtit oss gå vidare med det här. Problemet är att de har inte vågat. De har varit anställda och hade man gått vidare hade arbetsgivaren förstått vem som anmält till oss och då hade man i princip blivit av med jobbet.

Uppfattar du att klimatet är så hårt hos Massi Fritz?

– Man hade blivit utmobbad, lite åt det hållet. Det man framfört till Jusek är dels det svåraste som finns, man upplever att man är påhoppad. Man känner sig stressad och mår inte bra av att gå till jobbet. Och de ärendena är svåra att driva.

Det är framförallt den dåliga stämningen på byrån de flesta klagomålen har handlat om, enligt Gun Alexandersson. Men anställda har även vittnat om långa arbetsdagar och debiteringsrutiner som skötts på ett tvivelaktigt sätt.

Följer inte arbetstidslagen

– De har inte följt arbetstidslagen alls. Man har jobbat alldeles för mycket, vilket i och för sig är vanligt för advokatbyråer, men problemet här är att man har jobbat 16 timmar om dygnet och ändå inte blivit uppskattad.

Vad är då skillnaden mellan Massi Fritz byrå och andra byråer?

– Skillnaden är att man annars ofta får uppskattning, det gör saken lite lättare. Sen tycker jag man ska följa arbetstidslagen ändå.

– När allt det här kom fram i och med er granskning kände jag ärligt talat ”äntligen”. För vi har velat men inte haft möjlighet att gå vidare med de här ärendena.

”Inled kollektivavtal”

Gun Alexandersson hoppas nu att man på Massi Fritz byrå tar åt sig av kritiken och förbättrar arbetsvillkoren.

– Jag ser gärna att man förslagsvis inleder ett kollektivavtal. Jag tycker byrån är otroligt viktig med den inriktningen de har. Men det rimmar dåligt hur man ser på sina anställda.

Detta är 200 sekunder 00:35
ARTIKELN HANDLAR OM