Polisen följer mc i över 200 km/h

avVictor Stenquist

Vansinnesfärden som kan avgöras i Högsta domstolen

Efter vansinnesfärden med dödlig utgång – här är polisens nästa vilda mc-jakt.

I Växjö jagade polisen en man på motorcykel tills han kraschade och skadades allvarligt.

Nu kan ärendet nå Högsta domstolen.

I åtta kilometer pågick polisernas jakt på en mc-förare i Växjö i augusti 2009.

Trots att föraren av bilen fått order av vakthavande befälet att avbryta förföljandet fortsatte man att köra i över 200 kilometer i timmen.

Strax därefter kraschade mc-föraren – och skadades allvarligt.

Åtalades för tjänstefel

Polisen åtalades för tjänstefel, då åklagaren hävdade att han inte lytt order och avbrutit förföljandet. Han fälldes först i Växjö tingsrätt men friades i höstas av Göta hovrätt.

– Vi hävdar ju att han visst avbrutit förföljandet och börjat efterfölja genom att slå av sirener och ljussignaler. Visst har det gått fort, men det har han inte åtalats för, säger polismannens advokat Sture Larssson.

Utvecklingscentrum i Malmö som ansvarar för polismål ville få saken prövad i Högsta domstolen, vilket även riksåklagaren höll med om och drev ärendet vidare.

Nu väntar man på att beslut om prövningstillstånd ska tas.

Får bedöma själv

– Jag tycker det är viktigt att man prövar huruvida tillstånd att preja någon är en formalitet bara, eller är det något som varje polisman kan bestämma själv. Likadant om när man fått ett klart besked om att lägga av med förföljande eller övergå till efterföljande också är en formalitet, eller finns det en klar befälsordning där det så är att vakthavande bestämmer, säger Jörgen Lindberg, överåklagare vid Utvecklingscentrum i Malmö.

Han fortsätter:

– Sedan får ju var och en bedöma om förföljandet har upphört eller inte. Den slutsatsen får man ju dra av filmen.

Ett av försvarets argument under domstolsförhandlingarna var att anvisningarna för efterföljande och förföljande var oklara. De ändrades efter incidenten för att göra det tydligare.