8 000 femteklassare kan inte simma

NYHETER

Barn med invandrarbakgrund drunknar oftare än andra barn.

Svenska Livräddningssällskapet kämpar för att öka simkunnigheten bland invandrare.

– Tjänstemän på Migrationsverket och i skolan är slöa, säger sällskapets Anders Wernesten.

I rapporten ”Varför drunknar barn?” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, analyseras drunkningar bland barn år 1998-2007. Då drunknade 106 barn mellan 0 och 17 år. En tredjedel av dem var födda utomlands eller hade föräldrar som var födda utomlands.

Eftersom gruppen bara utgör knappt en femtedel av befolkningen i stort, innebär det att barn med invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade i drunkningsolyckor.

Skolverket visade i en rapport 2010 att 8 000 barn i årskurs 5 inte kunde simma. En av de viktiga faktorerna var invandrarbakgrund.

Anders Wernesten jobbar med vattensäkerhet och statistik på Svenska Livräddningssällskapet.

– Vi vet av erfarenhet att simkunnigheten är mycket låg i områden med låg socioekonomisk status, där invandrare är överrepresenterade. Man kan inte skylla på att religionen eller språket är problemet. Föräldrarna kan inte heller simma och vet inte ens att man borde kunna simma. Man måste aktivt söka upp dem för att få ut information, säger han.

– Det är ett suveränt sätt att öka integrationen, att öka simkunnigheten bland invandrare. Jag upplever ibland att våra tjänstemän ute på Migrationsverket och i skolan är slöa. Det krävs engagemang och att man lägger lite kraft på det för att det ska bli bra.