Regeringen satsar 45 miljoner på tolktjänst

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
På uppdrag av regeringen ska Socialstyrelsen stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Regeringen skjuter till 45 miljoner kronor för att öka möjligheten till tolktjänst i arbetslivet. Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera och fördela pengarna med målet att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel.

"Vi vill att flera arbetsgivare använder sig av det stöd som finns med tolktjänst och i förlängningen att flera som är döva eller hörselskadade får möjligheten att bidra fullt ut med sin kompetens. Att kunna arbeta och få försörja sig själv genom eget arbete har stor betydelse för alla människor", säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Dessutom får Myndigheten för delaktighet i uppdrag att informera arbetsgivare om ansvaret och möjligheten till stöd för att erbjuda tolktjänst i arbetslivet.