Lärare kastade elev i golvet och tvingade till sig pussar – fick nytt jobb

Skolinspektionen vill dra in lärarlegitimation

Läraren kastade en pojke i golvet – och försökte tvinga till sig pussar av småflickor. Rektorn bedömde läraren som olämplig.

Ändå fick läraren ett nytt jobb – på en annan Malmöskola.

– Vi kan bara konstatera att han aldrig borde ha fått tjänstgöra, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

Nu vill Skolinspektionen dra in lärarens legitimation.

Läraren arbetade först som lågstadielärare på en skola i Malmö. I mars 2016 hörde en fritidspedagog hur läraren sa till två elever:

”Kom så ska jag pussa er, får jag pussa er.”

”Ska det vara på kinden eller på läpparna?”

Samtidigt såg fritidspedagogen hur läraren höll i den ena eleven, som försökte fly från honom.

Flera andra kollegor larmade om att läraren hade ett ”konstigt beteende mot småflickor.”

Slängde elev i golvet

En pojke berättade också att läraren tagit tag i honom och slängt honom i golvet. Läraren erkände att han ”droppat/tappat” eleven i golvet, och sa att det inte var bra gjort, men inte visste vad han annars skulle ha gjort.

Han ska också ha kränkt en elev genom att slänga elevens keps i papperskorgen.

– Jag bedömde att han inte var lämplig att arbeta med barn i den här åldersgruppen, säger Cecilia Strid, rektor för Nydalaskolan, till Aftonbladet.

Gick vidare till ny skola

Själv tyckte läraren att ledningen inte tog tag i stökiga barn.

Medan utredningen fortfarande pågick avslutade han själv sin anställning och började jobba på en ny skola i Malmö.

Vad tänkte du när du hörde att han börjat på en ny skola?

– Jag tänkte att jag hade hoppats att han hade valt ett annat yrke, säger Cecilia Strid, rektor på Nydalaskolan.

Flera anmälda våldsamheter

I september 2016 anmäldes läraren även på den nya skolan. En pojke i årskurs 1 uppgav att han blivit fasthållen varje vecka.

Läraren hade kastat in pojken i väggen och ”knäckt hans rygg”. Eleven hade ett sår på armen i form av en vuxennagel, och beskrev hur han knuffats så att han dunsat in i en vägg två gånger. På ryggen hade pojken ett tio centimeter långt rött märke mellan skuldrorna och blåmärken längs ryggraden.

Läraren svarade Skolinspektionen att han inte medvetet velat skada pojken, som han menar spottade och var våldsam.

Skrek i elevs öra

Vid ett tillfälle hade en förälder sett läraren trycka upp en elev mot klassrummets vägg, och tryckt sin armbåge mot elevens hals.

En annan förälder berättade för Skolinspektionen att läraren, när föräldern deltog på lektionen, exploderade utan förvarning när en elev tog något från katedern. Läraren böjde sig ned och skrek i elevens öra:

”Har jag inte sagt att ni inte får ta något från katedern”, varpå eleven hulkade och grät. 

Men trots det inträffade tyckte rektorn på Johannesskolan att läraren var lämplig, står det i anmälan från Skolinspektionen.

– Jag välkomnar att Lärarnas ansvarsnämnd kommer pröva fallet. Är det så att min bedömning är felaktig så får jag pröva det sen, med HR-avdelningen och så vidare, säger Maria Berben Lidén, rektor på Johannesskolan.

Malmö avskedade läraren

Skolledningen på Malmö stad höll inte med om att läraren var lämplig, och avslutade hans tjänst på Johannesskolan.

– Vi rättar oss efter Skolinspektionens beslut, oavsett vad rektorn tycker, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad.

Då tyckte ni och skolans rektor alltså olika?

– Det går att konstatera.

Efter incidenterna på de två skolorna yrkar Skolinspektionen på att lärarens lärarlegitimation ska dras in. Beslutet ska fattas i Lärarnas ansvarsnämnd, vilket Anders Malmquist välkomnar.

Hur kunde då läraren gå vidare till en annan skola, efter att ha visat sig olämplig på den första?

– Den bedömningen får du egentligen ta med den som har anställt honom, det vill säga skolans rektor. Jag delar helt inblandade myndigheters bedömning att läraren betett sig väldigt olämpligt. Det borde inte ha kunnat ske.

Hur kunde det då ske?

– När man anställer en lärare som har lärarlegitimation utgår ju anställande rektorn från att man har den lämplighet som krävs. Normalt sett, i de allra flesta fallen, så är lärarlegitimationen en garanti för att personen ska kunna undervisa. Uppenbarligen är det så att det ibland blir fel ändå, och det är väldigt beklagligt.

– Vi har ju gjort en egen bedömning och avslutade anställningen i samband med det här. Så vi har ju agerat betydligt snabbare än vad Lärarnas ansvarsnämnd har gjort, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad

Publisert: