Förseningarna bara fortsätter

avLena Mellin

Försäkringskassan har fortfarande ingen budget för nästa år.

När styrelsen träffades i går bordlades 450-miljardersfrågan.

Kan krisen beskrivas tydligare?

Försäkringskassan är en för svenska folket otroligt viktig myndighet. Härifrån betalas pensioner, bostadsbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, bidragsförskott och många andra ersättningar från socialförsäkringarna. Förra året betalades 436 miljarder kronor ut.

Denna viktiga myndighet har under de senaste åren organiserats om från grunden. 21 fristående kassor har gått ihop med huvudkontoret till en enda, effektivare enhet.

Underkänns ofta

Men det har gått trögt. Så trögt att förre statssekreteraren (s) Curt Malmborg i går lämnade chefsjobbet på Försäkringskassan. För tre veckor sedan uppsökte han själv biträdande socialminister Cristina Husmark Pehrsson (m). Hon försökte inte övertala honom att stanna.

Aftonbladet har i en rad uppmärksammade artiklar granskat Försäkringskassan. I våras berättade vi om kassans nya tuffa tag mot de sjukskrivna. Förra året nekades 9 300 personer sjukpenning trots att deras läkare ville sjukskriva dem.

– Vi har en mer stringent tillämpning än tidigare, sa Malmborg.

Men samtidigt underkänns kassans beslut allt oftare. Sedan 2002 har de som överklagat till länsrätten och fått en dom till sin fördel ökat med 21 procent. Försäkringskassans nya följsamhet mot reglerna har alltså ofta varit alltför rigorös.

I höstas var det dags för en ny granskning. Under augusti var

140 000 utbetalningar, på grund av omorganisationen, försenade.

30 000 hade fått vänta i över en månad. Personalen, som fick ta emot alla klagomål, rasade.

– Mitt intryck är ändå att personalen är nöjd, sa Malmborg.

Men förseningarna fortsätter. I dag får den som ansöker om bostadsbidrag eller underhållsstöd vänta i åtta veckor på att kassan fattar beslut. Den som är pensionär och vill ha bostadstillägg får vänta i sju veckor. Den som är sjuk mer än två veckor och ska ha sjukpenning får vänta i fem veckor. Den som fått barn och ansökt om föräldrapenning eller pension får vänta i fyra veckor.

”Normalt”

En hemsida där man skulle kunna logga in med personlig kod och få veta vilka beslut kassan fattat – och när pengarna betalas ut –skulle ha öppnat under slutet av året. Men än finns den inte och någon ny tidsplan om när den skulle kunna öppna finns inte.

I går kväll träffades Försäkringskassans styrelse för att fatta beslut om 2009 års budget. Beslutet bordlades.

En dryg vecka före nyår finns alltså ingen budget för 450-miljardersverksamheten Försäkringskassan. Ekonomichefen Sture Hjalmarsson tycker det ”känns ganska normalt”.

Det känns också normalt att Curt Malmborg får sluta.