Läsarna: Alla måste betala!

Dyrare internetabonnemang där fri fildelning ingår.

En internetlicens, ungefär som tv-licensen.

Det är läsarnas förslag till hur man skulle kunna få bukt med fildelningsproblematiken.

I skuggan av Fra- och Ipreddebatterna har aftonbladet.se frågat läsarna hur man skulle kunna lösa fildelningsproblematiken.

Och läsarnas råd kretsar kring två huvudspår, som båda har det gemensamt att alla borde vara med och betala de upphovsmän som i dag förlorar pengar på den illegala fildelningen.

Förslagen är:

• Något dyrare, speciella internetabonnemang där fri fildelning ingår.

• En speciell avtalslicens för internetanvändning, ungefär som tv-licensen.

”Det är ju helt lagligt att ladda ner eller kopiera från tv eller radio, men inte från internet. Den enda förnuftiga lösningen är att finansiera detta precis som man finansierar tv och radio, genom avgift a la tv-licens (bredbandsavgift) och/eller reklamintäkter”, föreslår Per i ett läsarbrev.

Vill inte ta ansvar

Tanken på en internetlicens är inte ny. Men det finns ett antal problem. Ett är att det är svårt att identifiera avtalsparter. På ena sidan finns visserligen paraplyporganisationer som Ifpi och Stim som är intresserade av att hitta en affärsmässig lösning på problemen men på den andra sidan har internetleverentörerna varit svala.

– De har hittills inte varit intresserade av att kliva in i en roll som tar ansvar för innehållet. De har mer sett sig som en tillhandahållare av ett kommunikationsmedel, säger Katarina Renman Claesson, som forskat om fildelning vid Stockholms universitet.

Det andra förslaget, att skapa något dyrare, särskilda internetabonnemang där fri fildelning ingår, är inte heller en ny idé. Stim håller på med ett projekt som går ut på att den som lagligt vill kunna ladda ner musik för eget bruk ska kunna välja ett internetabonnemang som tillåter detta mot en högre månadsavgift.

Försök på gång

Det hela blir möjligt genom att internetoperatören sluter ett licensavtal med Stim och andra rättighetshavare, på samma sätt som radiokanaler, affärskedjor och idrottsanläggningar redan gör.

Målet är att genomföra ett försök med de nya abonnemangen.

– Vi har inte kommit igång med försöket ännu men vi avser att komma igång väldigt snart, förhoppningsvis senare i höst, med en eller flera internetleverantörer, säger Susanne Bodin, kommunikationschef på Stim.

Stims vision är att användarna på nätet ska kunna ladda ner musik, som i dag, men att musikskaparna samtidigt ska kunna få betalt.

– Stim vill att det ska finnas en tydlig lagstiftning och vi stödjer det lagförslag som tagits fram. Men vi tror också att det går hitta affärsmodeller som gör att man inte behöver kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN