Svårt cancersjuk får inte bli pappa

En ung cancersjuk man vill få ut sina nedfrysta spermier så att hans flickvän ska kunna bli gravid.

Men Sahlgrenska sjukhuset säger nej.

Mannen är mycket svårt sjuk och Sahlgrenska universitetssjukhuset har bett Socialstyrelsen om hjälp att utreda frågan innan något beslut tas, rapporterar Sveriges Radio Göteborg.

För sjuk för att bli pappa

Av Socialstyrelsens svar framgår att de tar ställning till om den blivande fadern kommer att överleva barnets 18-årsdag.

Detta faktum samt andra övervägande gjorde att sjukhuset sade nej till att lämna ut den sjuke mannens spermier.

– Det finns en lagstiftning som vi åläggs att följa när det gäller assisterad befruktning, säger Inger Bryman, verksamhetschef på Sahlgrenska.

– Det är utifrån den vi får svara patienterna.

”Skydda framtida barn”

När den unge mannen fick cancerbeskedet fryste han ned sina spermier i en biobank, för att de inte skulle skadas av cellgiftsbehandlingen.

Men sjukdomen har blivit livshotande och han ville därför få ut spermierna för att hans blivande hustru ska kunna bli inseminerad.

– Det är tragiskt och väldigt svårt för patienten, säger Inger Bryman.

– Men samtidigt är lagstiftningen till för att skydda ett framtida barn.

Mannen kan överklaga Sahlgrenskas beslut till Socialstyrelsen.

TT