”Fördraget är svårt att förstå”

NYHETER

EU-forskaren Carl Fredrik Bergström chattade med läsarna om Lissabonfördraget

Sverige kommer även med Lissabonfördraget att bestämma över till exempel det egna försvaret.

Det sa Carl Fredrik Bergström, forskare vid Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier när han chattade med läsarna.

Samtidigt kritiserade han fördraget för att vara svårbegripligt.

– Mycket av det som har praktisk betydelse är fortfarande inte förtydligat på det sätt som man kunde hoppas på, sa Bergström.

Tomas säger: Vad innebär fördraget för Sverige i stort
Carl Fredrik Bergström säger: Sverige och svenska politiker får mer inflytande i internationella politiska frågor som Sverige ensamt inte rår på.
Johan säger: Vänsterpartiet säger att Sverige nu ger bort makt i en mängd frågor till EU. Det låter väldigt allvarligt. Stämmer det?
Carl Fredrik Bergström säger: EU och dess medlemsstater får genom Lissabonfördraget makt i några fler frågor och blir något starkare men i de flesta frågor som EU-samarbetet handlar om har Sverige aldrig haft all makt.
Simon säger: Hej! Varför folkomröstar inte länder om Lissabonfördraget, när de gjorde det om EU-konstitutionen vars innehåll nästan är identiskt?
Carl Fredrik Bergström säger: Det är svårt att ha folkomröstningar om alldeledes för omfattande EU-fördrag. Några länder hade folkomröstning om konstitutionsfördraget. Ett land har haft det om Lissabonfördraget. Ingen av dessa folkomröstningar har visat att folkets uppfattning handlat om innehållet i dessa fördrag.
Kalle säger: Hej Carl! Innebär Lissabonfördraget att EU kan tvinga Sverige att införa Euron som valuta? och kommer kollektivavtalen i Sverige stå över Eu:s princip om fri rörlighet för varor och tjänster?
Carl Fredrik Bergström säger: Nej, EU kan inte tvinga Sverige att införa euron och kollektivavtalen måste anpassas till EU:s regler. Kollektivavtalen kommer inte att stå över EU:s principer men även EU kommer att behöva anpassa sig till Sveriges och andra medlemsstaters arbetsmarknadsmodeller.
mberglund säger: Hur kommer det sig att politiker kan säga att det inte kommer vara några problem för sveriges alliansfrihet när det står i Lissabonfördraget att vi skall delta i ett gemensamt europeiskt försvar?
Carl Fredrik Bergström säger: Jag tycker att ett gemensamt europeiskt försvar gör det svårare för Sverige att trovärdigt hävda alliansfrihet. Men frågan om ett gemensamt europeiskt försvar har mer med EU:s utveckling i stort att göra än att det blir någon skillnad med Lissabonfördraget. Oavsett vad som händer har Sverige kvar makten att själv besluta vad vi vill göra.
Simon säger: Kan du nämna några punkter där Sverige får mer makt i och med Lissabonfördraget?
Carl Fredrik Bergström säger: Makt att påverka den globala utvecklingen t.ex. miljöfrågor och globala handelsavtal.
hasse säger: Vad är egentligen skillnaden mellan detta och det förra fördraget?
Carl Fredrik Bergström säger: Den stora skillnaden med Lissabonfördraget är att det blir tydligare vilka frågor vi gett EU makt över och hur EU egentligen fungerar.
Anna säger: Hur kommer vi svenskar märka av Lissabonfördraget?
Carl Fredrik Bergström säger: Ingen större skillnad mellan idag och imorgon, däremot kommer det långsiktigt påverka våra svenska politiker att tala mer om EU-frågor och att själva ta ställning.
Per säger: Spelar det någon roll vad vi tycker om Lissabonfördraget, Irländarna har ju sagt nej?
Carl Fredrik Bergström säger: Vad svenska väljare tycker om Lissabonfördraget och EU överhuvudtaget spelar stor roll för att det svenska EU-medlemsskapet i längden ska kunna fungera.
Tomas säger: Inskränker fördraget svensk grundlag?
Carl Fredrik Bergström säger: Nej, men det stärker kravet på att vår grundlag uppdateras för att förtydliga vad EU innebär för den svenska demokratin och vilka gränser vi ställer upp för hur EU får fungera och utvecklas.
Micke84 säger: Kan fördraget gå igenom om inte alla EU-länder ratificerar det?
Carl Fredrik Bergström säger: Nej!
nja säger: Hur stor är risken att EU blir Federationen Europa?
Carl Fredrik Bergström säger: Som erfarenheten visar oss kan EU-samarbetet inte fungera om inte alla medlemsstater i slutändan är med på noterna. Det finns inget i Lissabonfördraget som pekar på att medlemsstaterna förlorar sin kontroll över den gemensamma organisationen. Våra regeringars ansvar stryks snarare under av Lissabonfördraget.
Markus säger: Kommer andra länder kunna köra över ett kommunalt veto mot uranbrytning?
Carl Fredrik Bergström säger: Nej!
Simon säger: Vad tror du att EU kommer att göra åt Irlands nej?
Carl Fredrik Bergström säger: Jag tror inte att EU kommer att göra någonting. Däremot tror jag att Irland själv kommer att välja att hålla en ny folkomröstning.
Almis säger: Sverige har väl redan ett gemensamt militärt sammanarbete genom den tredje pelaren (GUSP). Kommer detta fördrag innebära några förändringar?
Carl Fredrik Bergström säger: Inga stora förändringar framför allt kommer EU:s medlemsstater att få bättre förutsättningar att göra långsiktiga bedömningar och agera mer konsekvent.
nathalie säger: Finns det några nackdelar med Lissabonfördraget?
Carl Fredrik Bergström säger: Även om Lissabonfördraget gör det tydligare hur EU fungerar är det fortfarande väldigt svårt att förstå och mycket av det som har praktisk betydelse är fortfarande inte förtydligat på det sätt som man kunde hoppas på i en "konstitution".
Micke84 säger: Kan EU få nya medlemsländer innan frågan om Lissabonfördraget är utagerad?
Carl Fredrik Bergström säger: Ja!

aftonbladet.se