S vill ha hårdare krav på sjuka

NYHETER

Socialdemokraterna skärper kraven på både sjuka, arbetsgivare och myndigheter i förändringar av trygghetssystemen som partiet föreslår.

Förslaget förespråkar en konsekvent arbetslinje i alla system – alla bör kunna delta i någon arbetsinsats varje vecka, heter det enligt Svenska Dagbladet (SvD). Det gäller även den som är långtidssjukskriven, har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Reglerna för sjuk- och arbetslöshetsersättningen bör enligt förslaget ändras så att det blir möjligt att både aktivt söka och pröva ett nytt arbete.

”Vi måste se varje person som en resurs”

Ylva Johansson, vice ordförande i riksdagens socialutskott, förklarar skärpningen med att ”vi måste se varje person som en resurs som nästan alltid kan bidra med något”.

– Vi har nog haft ett synsätt på arbete att om man är sjuk eller har det för jobbigt så ska man inte behöva arbete, säger hon i SvD.

S föreslår att arbetsmarknadens parter tar över ansvaret för företagshälsovård, rehabilitering och andra insatser som skyndar på långtidssjukas återkomst till arbetet.

Lägger sig närmre regeringen

Partiet lägger sig med sina förslag närmare regeringen, även om Ylva Johansson hävdar att regeringen ”tar bort alla insatser för att komma tillbaka” till arbetet. Hon säger samtidigt att s ”har stor anledning” att vara väldigt självkritiskt.

TT