Kritik mot ny datalagringslag

”Det finns många faror med det här”

Regeringen förbereder en ny kontroversiell lag om lagring av trafikdata.

Lagförslaget innebär att information om alla telefonsamtal, e-post, sms och fax ska lagras och kunna krävas ut av polisen och Säpo.

Kritiker menar att datalagringslagen är integritetskränkande.

– Den finns många faror med det här, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Medan debatten rasar vidare om FRA-lagen och Ipred-lagen förbereder regeringen nu en ny lag som också kritiseras för att vara integritetskränkande.

Lagen, som bygger på ett tvingande EU-direktiv, skulle egenligen träda i kraft 1 mars 2009, men nu väntas lagen dröja.

Vem, när och var

Syftet med direktivet är att ge myndigheterna i EU-länderna nya verktyg för att bekämpa allvarliga brott.

EU-direktivet kräver att trafikuppgifter som anger vilka som kommunicerade med varandra, när det skedde, var det skedde och vilken typ av kommunikationslösning som användes, ska lagras av operatörerna.

Innehållet i kommunikationerna skall dock inte sparas.

Trafikinformationen ska sedan kunna begäras ut av exempelvis polisen och Säpo i syfte att bekämpa allvarliga brott.

Trafikuppgifterna – som omfattar fast telefoni, mobil telefoni, internettelefoni, e-post, sms och internetåtkomst – ska enligt direktivet lagras i minst sex månader eller högst två år.

”Kan missbrukas”

Anne Ramberg vid Advokatsamfundet är en av dem som är kritisk mot den föreslagna lagstiftningen.

– Ingen skulle drömma om att acceptera att postmästaren satt och antecknade vem alla skickade julkort eller brev till. Det här är typ det som äger rum, säger hon.

– All sån här information kan missbrukas, och om den kommer i orätta händer kan det givetvis leda till stora bekymmer. Sen är det inte ovanligt att man ägnar sig åt ändamålsglidning. Man upprättar de här registren och sparar den här information – i dag för att beivra allvarlig brottslighet – men i morgon kanske det är för ett annat ändamål, säger Anne Ramberg.

Enligt Ramberg är den nya trafikdatalagen en del av en större trend.

– Det finns en alldeles oerhört tydlig trend att den personliga integriteten och rättssäkerheten – bägge delarna – åsidosätts i allt högre grad i brottsbekämpningens namn. 

Den här informationen skall lagras:

Vid telefoni ska uppgift om följande lagras:

uppringande telefonnummer,

nummer som slagits och nummer till vilka samtalet styrts,

uppgifter om abonnent och registrerad användare,

datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades,

den tjänst som använts, samt

slutpunkter.

Vid mobil telefoni ska utöver det som anges under telefoni uppgift om följande lagras:

uppringande parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet,

uppringd parts abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet,

lokaliseringsinformation för kommunikationens början och slut, samt

datum, spårbar tid och lokaliseringsinformation för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.

Vid internettelefoni ska utöver det som anges under telefoni uppgift om följande lagras:

uppringande parts IP-adresser, samt

uppringd parts IP-adresser.

Vid meddelandehantering (t.ex. e-post och SMS) ska uppgift om följande lagras:

avsändarens och mottagarens meddelandeadress,

uppgifter om abonnent och registrerad användare,

datum och spårbar tid för på- och avloggning i meddelandetjänsten,

datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelandet, samt

den tjänst som har använts och spårbar tid för användandet.

Vid internetåtkomst ska uppgift om följande lagras:

användarens IP-adresser,

uppgifter om abonnent och registrerad användare,

datum och spårbar tid för på- och avloggning i Internettjänsten,

typen av internetanslutning som använts, samt

slutpunkter.

Vid verksamheter som tillhandahåller kapacitet som ger möjlighet till överföring av IP-paket för att få internetåtkomst ska uppgift om följande lagras:

uppgifter om abonnent,

vilken typ av kapacitet för överföring som har använts och spårbar tid för användandet, samt

slutpunkter.

Källa: SOU 2007:76

Nu ska allt du gör spårasDiskutera vidare i FRA-snack!
Publisert: