Vinstfall för Schibsted

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Den norska mediekoncernen Schibsted, som bland annat äger Svenska Dagbladet och Aftonbladet, fick se vinsten försämras rejält under fjärde kvartalet.

Vinsten före skatt rasade till 177 miljoner norska kronor från 1,74 miljarder kronor motsvarande period året före. Men i resultatet för fjärde kvartalet 2006 ingick en realisationsvinst på 1,5 miljarder kronor från försäljningar av aktier i TV2 Norge och TV4.

Rörelsevinsten före avskrivningar (EBITA) minskade till 247 miljoner norska kronor från 312 miljoner kronor ett år tidigare. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett resultat på 287 miljoner kronor enligt Reuters.

Minskad upplaga

Tidningen Aftonbladets upplaga minskade med 6,7 procent under 2007. Men gapet till Expressen ligger kvar på omkring 80000 exemplar. Upplageintäkterna ökade däremot med 5 procent under fjärde kvartalet eftersom en prishöjning kompenserade för volymnedgången, skriver Schibsted i rapporten.

Aftonbladets annonsintäkter minskade under kvartalet med 2,1 procent. Rörelseresultatet sjönk till 74 miljoner svenska kronor från 86 miljoner kronor ett år tidigare.

Svenska Dagbladet-koncernen ökade rörelsevinsten till 49,4 miljoner under 2007, från 34,3 miljoner kronor året före. För tidningen Svenska Dagbladet ökade vinsten till 51,6 miljoner kronor från 28,7 miljoner kronor. SvD Digitala Medier vände däremot en vinst på 5,6 miljoner kronor till en förlust på 2,1 miljoner kronor.

Upplageintäkterna ökade med 3 procent. Upplagan ökade under året med 1700 till 196600 exemplar. Annonsintäkterna ökade totalt med 19 procent.

Punkt SE

”Annonsmarknaden är fortsatt god i Skandinavien. Med undantag för marknaden för jobbannonser i Norge finns det få tecken på en avmattning”, skriver Schibsted.

I Sverige väntas en fortsatt upplageminskning för Aftonbladet. Punkt SE kommer fortsätta att belasta rörelseresultatet betydligt, fortsätter bolage

Publicerad: