Lena Hallengren

Äldreministern: Det är allvarligt

Av: 

Katarina Forsberg

NYHETER

Krisen i den svenska äldrevården dokumenteras i Ivo:s nya rapport.

– Det som framkommit är allvarligt men det är inte den allmänna bilden, säger äldreminister Lena Hallengren (S). 

Rapporten från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, baseras på anmälningar av olika slag och på olika typer av inspektioner.

– Jag tar rapporten på stort allvar, men det går inte att säga att det här är den allmänna bilden av svensk äldrevård, säger Lena Hallengren

Klarar kommunerna verkligen av att ha hand om äldreomsorgen?

– Det är deras uppdrag och deras ansvar. 

– Vi arbetar på nationell nivå genom att tillsätta bemanningsmiljarder och arbetar för att öka likvärdigheten. Vi har också lagt fram flera förslag som ska underlätta för kommunerna, exempelvis ska bli lättare att få hemtjänst utan en biståndsbedömning.

Äldreminister Lena Hallengren.
Äldreminister Lena Hallengren.

Men många anställda inom vården saknar helt grundläggande utbildning?

– Det är också kommunernas ansvar, att se till att personalen har rätt kompetens och att de organiserar verksamheten på ett bra sätt. 

Enligt PRO behövs det ett nytillskott på 136 000 utbildade personer inom äldrevården fram till 2035?

– Vi är väl medvetna om det och fortsätter att prioriterar resurser så att bland annat den personal som jobbar inom äldrevården stannar kvar och inte slutar, säger Lena Hallengren.

– Men vi gör även insatser för att kompetensutbilda personalen. Förslaget om att införa en legitimation för undersköterskor är en sådan sak. 

Enligt Ivo kom det in 4 300 anmälningar förra året från äldre som har väntat mer än tre månader på att få en plats på ett äldreboende. Många hinner avlida innan.

– Tyvärr har det byggts för lite och många äldreboenden har också lagts ner. Mellan 2006 och 2014 försvann 10 000 platser på särskilda boenden, säger Lena Hallengren.

Men ni har haft regeringsmakten under fyra år och borde ha kunnat ändra på det?

– Sådant tar tid, men det har även tillkommit platser, säger Lena Hallengren. 

– Det är heller inte säkert att alla har det vårdbehovet. Vi har föreslagit att en ny bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen. Kommunerna ska få möjlighet att införa ett så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Det ska vara ett tryggare boende för äldre som inte har ett så stort vårdbehov, för personer som inte vill bo själva. 

Ove Kärf förlorade sin mamma efter att hon vårdats på ett boende i Uppsala som nu utreds och inspekteras av Ivo, efter många anmälningar. Men det är två år sedan hans mamma dog. Varför tar det så lång tid?

– Det är jättesvårt att uttala sig om vad det berott på just i det här fallet. Det är naturligtvis förfärligt att det blir så här när man har stort behov av vård och omsorg. Så ska det inte vara. Det tror jag att alla är överens om, säger Lena Hallengren. 

– Förutom att vi har Ivo som tillsynsmyndighet så har kommunerna en skyldighet att snabbt åtgärda missförhållanden. 

Ni planerar inte att införa årliga kontroller av äldreboenden?

– Nej, vi har inga planer på att införa frekvenstillsyn. Kommunen ansvarar för att säkerställa kvalitet i sin verksamhet och att alla får den omsorg de behöver och har rätt till, säger Lena Hallengren.

ANNONS

Köp den populära muminmuggen Fiske till rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert:

LÄS VIDARE

PRO riktar hård kritik: Det är bråttom

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Hallengren