Varje år tar hundratals livet av sig

Mobbning på arbetsplatsen kan ge samma skada som tortyr och krig – posttraumatiskt stressyndrom.

Årligen tar 100–300 drabbade livet av sig.

Per Borgå.
Per Borgå.

Posttraumatiskt stressyndrom - PTSD - drabbar människor som utsatts för svåra trauman som tortyr, krig och naturkatastrofer.

Svårt att ta sig ur

– Jag trodde först inte att mobbning var ett trauma av samma dignitet som tortyr, men det är det. Det blir samma symptom - PTSD, säger psykiatern Per Borgå, tidigare chef på Röda Korsets center för torterade flyktingar och specialist på PTSD.

Avsiktliga trauman, som tortyr och mobbning, ger svårare symptom än oavsiktliga trauman, som naturkatastrofer. Likaså ger långvariga trauman med liten chans att ta sig ur situationen allvarligare följder.

Symptom kan variera

– Det är därför man får ett mycket svårt och invalidiserande PTSD vid mobbning på arbetsplatsen. Vid långvarig mobbning blir de drabbade i regel inte arbetsföra igen.

Årligen tar mellan 100 och 300 personer livet av sig som en följd av mobbning på arbetsplatsen - enligt en statlig utredning från  2009.

Andra symptom är ångest, depression, skuldkänslor, värk, panik, utmattning, sömnproblem, koncentrationsproblem, personlighetsförändring.

– Det blir en kronisk stress där man hela tiden går runt och undrar vad som ska hända, säger Stefan Blomberg, psykolog och organisationskonsult vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping.

Förnekelse kring mobbning

Den kroniska stressen vid PTSD gör att hjärnan översvämmas av stresshormonet kortisol och kan leda till att volymen på hippocampus, som påverkar korttidsminnet, krymper. Det upptäckte hjärnforskaren Reza Emdad, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet.

Per Borgås erfarenhet att alla vill förneka mobbningen - arbetsgivaren, facket, sjukvården och försäkringskassan. Att det är mycket svårt att få mobbningen klassad som arbetsskada eller arbetssjukdom. Och att försäkringsläkarna har svårt att se sambandet mellan mobbning och PTSD, trots att Europeiska arbetsmiljöbyrån slagit fast att mobbning i arbetslivet orsakar PTSD.

”Chefer håller varandra om ryggen”

Sista utvägen kan vara att kontakta en advokat. Michael Fischbein på Juristhuset har tagit emot bortåt 500 klienter som mobbats på arbetsplatsen.

– Det kommer nya varje vecka. Många har självmordstankar eller har försökt ta sitt liv. Jag blir ofta förvånad över hur lite man gör för att komma till rätta med problemet på arbetsplatsen.

Michael Fischbein hjälper dem att utkräva skadestånd av arbetsgivaren.

– Jag behöver bara hota med stämning - så betalar de. Alla betalar. Klienterna upplever en väldigt stor upprättelse och kan gå vidare i livet.

Vad som förvånar honom är chefernas identiska agerande.

– Jag har aldrig varit med om att chefen ställt sig på min klients sida. Cheferna håller alltid varandra om ryggen. Det är anmärkningsvärt, men alla utredningar på alla arbetsplatser visar alltid att det är min klients fel - och att ledningen gjort allting bra och rätt. Det är skrämmande att det finns ett så otroligt starkt mönster, säger han.

Publisert: