Resultatet – ett fiasko

avEric Tagesson, Pär Karlsson

Flyktingpolitiken har blivit mer generös sedan SD valdes in i riksdagen 2010

1 av 4 | Foto: STEFAN MATTSSON
motsatt effekt Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna har en kraftig medvind i opinionen just nu. I den senaste mätningen från Aftonbladet/UnitedMinds blev partiet det tredje största i riksdagen. Men sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 har invandringspolitiken, partiets stora hjärtefråga, tagit en mer liberal riktning än tidigare.

Sverigedemokraternas enträgna kamp har misslyckats.

Aftonbladets granskning visar att närmare en ­tredjedel av partiets 723 motioner berör invandringsfrågan.

Men under SD:s två år i riksdagen har den ­svenska flyktingpolitiken i stället blivit allt mer generös.

På kvällen den 19 september 2010 spred sig ­segerruset på Sverigedemokraternas valvaka i Stockholm. När rösterna var räknade visade det sig att partiet med god marginal tagit sig in i riksdagen för första gången. Mandatet från SD-väljarna var tydligt: verka för en minskad invandring.

Kraftigt uppsving

I dag, drygt två år senare, har SD haft fått ett uppsving i opinionen. Sedan i juni har partiet varit riksdagens tredje största i mätningarna från Aftonbladet/United Minds. Men samtidigt står det klart att kampen för en mer restriktiv invandringspolitik hittills misslyckats fullständigt.

Partiet har vid flera tillfällen sagt att de inte längre är ett enfrågeparti. Men Aftonbladets granskning visar att nästan en tredjedel av de motioner som partiet lagt i riksdagen berör invandring, åtgärder riktade mot de med utländsk bakgrund och gynnandet av svensk kultur.

En annan riktning

Men inget av de andra partierna har lyssnat. I stället har den svenska invandringspolitiken tagit flera steg i en mer liberal riktning. Knappt ett halvår ­efter valet 2010 knöt regeringen en överenskommelse om migrationspolitiken med Miljöpartiet. Det uttalade målet var enligt de ­inblandade att stänga ute främlingsfientliga krafter.

Det har bland annat lett till att papperslösa personer som befinner sig illegalt i Sverige kan få vård och att deras barn har rätt att gå i skolan. Dessutom har man öppnat upp för en mer ­generös arbetskraftsinvandring.

”Många år kvar”

Men enligt statsvetaren Svend Dahl har SD ändå lyckats påverka debatten något – vilket i längden kan få liknande effekter på invandringspolitiken som vi har sett i andra delar av Europa. När SD:s systerparti i Danmark, Dansk Folkeparti, växte sig starkare anammade de etablerade partierna delar av deras retorik om minskad invandring och hårdare krav på nyanlända.

– Visst kan det bli så att partier börjar snegla på SD, men det ligger många år framåt i tiden. I dag talar ingenting för en restriktivare invandringspolitik, säger han.

”Rätt väg”

Även integrationsminister Erik Ullenhag (FP) lyfter fram att flyktingpolitiken har blivit ännu mer generös sedan valet 2010.

– Det handlar framför allt om att kartan inte ska ritas om på grund av att SD kom in. Det har vi sett i andra länder i Europa, där liknande partier har lyckats med det. Det har lett till ett hårdare tonläge i debatten kring invandring och integration. Det kommer vi inte att bidra till, säger han.

Även om SD har rönt framgångar i opinionen på sistone är Ullenhag över­tygad om att taktiken – att inte på något sätt anpassa sig till deras syn på invandringen – är rätt väg att gå.

– Vi har aldrig haft så många invandrare som går till ett jobb som i dag. Men vi har också stora utmaningar på integrationsområdet där alldeles för många inte har fått jobb eller fått med sig svenska språket. Det är de två nycklarna in i svenska samhället. Det är en utmaning vi måste ta på allvar, oberoende av SD.

Maria Ferm, Miljö­partiets migrationspolitiska talesperson, är övertygad om att taktiken som förs miss­gynnar SD.

– Det bästa sättet att bemöta främlingsfientlighet är att föra en mer human och öppen politik. Det gör att SD inte kommer in i debatten och de blir inte trovärdiga när de för fram sina åsikter, säger hon.