Läs dokumenten som avslöjar Carl Bildt

Dokumenten

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

■ ■Här är dokumenten som visar att utrikesminister Carl Bildt lämnade över hemlig information till USA på 70-talet.

Genom sina nära kontakter med M-ledaren Gösta Bohman fick Bildt en unik inblick i topphemliga ‧regeringsförhandlingar. Information han sedan läckte till USA.

– Han var väl insatt. Jag rapporterade in allt han sa, säger Ronald E Woods, USA:s utsände.

Mars 1973

✓ Bildt bjuds in till USA

Texten i översättning: Ambassaden rekommenderar starkt att Utrikesdepartementet godkänner Bildts nominering. Han är smart och exceptionellt aktiv inom svensk politik, liksom nationella och internationella studentorganisationer. Bildt kommer att bli ordförande för FMSF, Federationen av Konservativa Studenter, han är en aktiv och viktig idekälla för det Konservativa partiet. Ledare inom FMSF brukar fortsätta till Riksdagen och till ledande positioner inom partiet.

April 1975

✓ Bildt ber om kontakt med USA-politiker...

Texten i översättning: Ambassaden har blivit kontaktad av Carl Bildt som deltog i IV programmet och är ordförande för Europeiska Demokratiska Studenter. Han har bett oss om hjälp att utse unga Republikaner och Demokrater, en eller två av vardera, för att delta i organisationens sommarkonferens i Helsingfors.

April 1975

...utan att organisationen vet vad han gör

Texten i översättning: Organisatörerna av den Europeiska Demokratiska Studentkonferensen visste inte att Bildt begärt Ambassadens stöd i att arrangera amerikanskt deltagande.

Juni 1975

✓ Bildt tackar för hjälpen och får kontakt med Karl Rove

Texten i översättning: Carl Bildt tackar Utrikesdepartementet för dess stöd och bjuder hjärtligt in

Rove och McDonough för att delta.

September 1975

✓ Bildt ber om fler kontakter

✓ Hans önskemål skickas vidare till CIA

Texten i översättning: Maning till Handling till: CIA, INR, NSA

Carl Bildt, Moderaltedaren Gösta Bohmans personliga assistent, kommer att vara i Washington den 26-27 september... Bildt kommer att delta i en paneldiskussion om relationerna mellan USA och Europa. Efter mötet planerar Bildt att stanna i Washington i två eller tre dagar. Bildt har bett Ambassaden om hjälp i att arrangera möten med personer från den amerikanska utrikesförvaltningen som ansvarar för Sovjetunionens relation till Europa. Vi har föreslagit att Bildt kontaktar Paul Canney för att arrangera mötena.

Oktober 1976

✓ Carl Bildt läcker information från slutna regeringsöverläggningar

✓ Informationen skickas vidare till CIA

Översättning: Carl Bildt, ‧Moderatledaren Gösta ‧Bohmans assistent, anförtrodde för den politiske rådgivaren och vice direktören för Europeisk och Österländsk säkerhet, Woods, att en överenskommelse träffats i kärnkraftsfrågan och att diskussionerna blivit specifika beträffande den nya regeringen. Bildt sa att kompromisslösningen mellan de tre‧ ‧ledarna skulle innebära att två kärnkraftverk (Barsebäck 2 och Ringhals 3) inte skulle tas i bruk innan tidigast 1978, detta trots att Barsebäck 2 egentligen är planerad att startas denna ‧månad. Inga nya kärnkraftverk kommer att byggas. Utöver det kommer en kunglig kommission att uses för att utreda säkerheten kring kärnkraft, den kommer att få i uppdrag att inkomma med rapport inför 1978 års stora riksdagsdebatt om energipolitik.

Bildt lade även till att koalitionen inte skulle motsätta sig en folkomröstning om framtiden för den svenska kärnkraften efter att undersökningskommissionen kommit med sitt yttrande.

Bildt sa också att det kommer att bli en trepartiregering fast de konkreta uppdelningarna om poster och ‧procent ännu är under förhandling. Han sa att den nya regeringen har all chans att behålla makten åtminstone till 1982 om motsättningarna kring kärnkraftsfrågan kan ‧lösasinom koalitionen, detta menar han är troligt om kompro‧missplanen implementeras. Konfidentiellt.

Publicerad: