Höjer kraven för lärare

Foto: Lotte Fernvall
Jan Björklund.

avJenny Agö, Josefin Westin

NYHETER

Vem som helst ska inte kunna bli lärare. Lämplighetsprov och högre krav på svenskakunskaper ska höja trösklarna vid intagningen till lärarutbildningen, skriver utbildningsministern och lärarfacken på DN Debatt.

För andra året i rad ökar ansökningarna till lärarutbildningen – att avbrott från en tidigare mångårig negativ trend. För att läraryrket ska vara fortsatt attraktivt har nu staten, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund enats om tio punkter som ska rädda den svenska skolan.

– Den här enigheten är unik. Varken under min tid i regeringen eller på flera årtionden innan har en så här bred överenskommelse existerat, säger utbildningsminister Jan Björklund efter en pressträff på Rosenbad.

Lämplighetsprov

I mångt och mycket har man sneglat mot den finska skolan som ofta beskrivits som världens bästa. I Finland har man lämplighetsprov redan vid antagningen till lärarutbildningen och nu ska sådana införas i Sverige på försök, möjligen redan nästa läsår.

– För att bli lärare räcker det inte att vara duktig i till exempel engelska. Man ska också ha förmågan att lära ut och det är sådana egenskaper som avgör om man är lämplig eller inte, säger Björklund.

Hur de här lämplighetstesten ska fungera i praktiken är dock fortfarande oklart. Det ska även ställas högre krav på kunskaper i svenska och införas en godkänd-gräns på högskoleprovet.

I Finland finns också övningsskolor där lärarstudenter får kvalificerad handledning under sin utbildning. Nu får även Sverige övningsskolor för studenternas så kallade VFU, verksamhetsförlagda utbildning.

Höjda löner

Lärarförbundet har länge kämpat för att höja lärarnas löner och minska den administrativa arbetsbördan. Nu har man fått gehör för sina krav.

– Höjda lärarlöner och minskad administration kan genomföras redan till hösten. Det måste ske, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund vid pressträffen.

Redan till hösten minskas kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner kraftigt och lönerna ska höjas på sikt. "Genom öronmärkta statsbidrag kommer många yrkesskickliga lärare att kunna få rejäla lönehöjningar de kommande åren", lovar utbildningsminister Jan Björklund (FP) på DN Debatt.