Nya rön om skakade barn kan fria pappa

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:

Nu kan flera dömda föräldrar frias. Rättsmedicinska experten: "Vetenskap är ingen sanning"

Ny medicinsk kunskap om skador som liknar "shaken baby syndrome" har kommit och en dömd pappa begär nu resning.
Foto: STEFAN MATTSSON
Ny medicinsk kunskap om skador som liknar "shaken baby syndrome" har kommit och en dömd pappa begär nu resning.

23-åringen dömdes för att ha skakat sin sex veckor gamla dotter till döds.

Nu – åtta år senare – har ny medicinsk kunskap om skador som liknar "shaken baby syndrome" kommit och Högsta domstolen kan ge pappan resning.

– Det hela är djupt olyckligt, säger mannens advokat Percy Bratt.

Peter Krantz, rättsläkare.

Pappan, som i dag är 31 år gammal, friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten för grov misshandel och vållande till sin dotters död. I en bil invid riksväg 40 i Härryda i Västra Götaland ska han enligt domen i september 2004 ha skakat henne så kraftigt att hon drabbades av hjärnblödningar.

Straffet, fem års fängelse, fastställdes av Högsta domstolen. Den då 23-åriga pappan försvann och höll sig undan i fem år, fram till att han kunde gripas i Malaga 2010.

"Släpp honom omedelbart"

Sedan dess har han avtjänat straffet, men via sin advokat Percy Bratt begärt resning och att 31-åringen omedelbart ska släppas på fri fot i väntan på att fallet prövas igen.

Ny medicinsk kunskap om huvudskador hos barn har nämligen kommit sedan spädbarnsflickans död. Ny expertis har tagits in av Rättsliga rådet där flera medicinska experter redogör för att forskning visar att skador som liknar dem som uppkommer då barn skakas, kan uppstå på annat sätt.

Bland annat kan blodproppar och blodförgiftning ge samma typer av blödningar i hjärnan som flickan hade.

Dessutom har nya kriterier tillkommit sedan diagnosen "shaken baby syndrome" kom på 1970-talet. Flera rättsmedicinska experter kritiserar att barnets ögon inte undersöktes för blödningar vid obduktionen och tar upp att barnet var för tidigt fött och därför känsligare.

Riksåklagaren ger ok till resning

Nu har riksåklagaren i ett yttrande till Högsta domstolen uppgett att han "inte motsätter sig" att målet prövas på nytt.

– Han har hela tiden hävdat sin oskuld. Att ha blivit dömd för att ha tagit livet av sitt barn har självklart varit en stor påfrestning för honom. Det här är ett fall där teknisk bevisning saknas och den fällande domen grundar sig uteslutande på medicinska bedömningar. Redan att det finns olika bedömningar bland experterna ska räcka för en friande dom.

– Det här är djupt olyckligt för min huvudman och även i ett vidare rättsperspektiv. Men det är samtidigt positivt att riksåklagaren nu uttalat att utgången i målet sannolikt skulle ha blivit en annan om den utredning som nu föreligger även funnits i den tidigare prövningen, säger Percy Bratt.

Rättsläkaren Peter Krantz har givit sitt yttrande till Socialstyrelsen som ansluter sig till hans uppfattning i fallet, i sitt yttrande till Rättsliga rådet.

– Det vetenskapliga läget har successivt förändrats och nu måste man nog anse att man inte längre kan utesluta att skadorna kan ha uppstått på annat sätt än av våld. Man kan inte bortse från det, även om han fortfarande kan ha skakat barnet, säger Krantz.

"Domstolarna hjälplösa"

Han framhåller att diagnosen shaken baby syndrome först kom 1972.

– Det är en urgammal sanning att kunskap inte är något absolut. Det är inte så enkelt att man kan säga att det är någons fel.

Men om oskyldiga människor kan ha dömts för grova brott är det väl någons fel?

– Man dömer människor efter bästa förstånd, efter de kunskaper man har just nu. Det är något som hör mänskligheten till, när det kommer till bedömningar, och det ligger i vetenskapens natur.

– Domstolarna är hjälplösa mot medicinsk vetenskap. De är inte kapabla att bedöma vetenskapliga underlag själva, utan är i händerna på sina sakkunniga.

Enligt Peter Krantz har man i Sverige trots allt varit "relativt försiktig" i sina bedömningar.

– Även om det är en personlig katastrof i de fall som eventuellt drabbas. Men i USA är det ett större numerärt problem. Där har man stora diskussioner om mer renodlade diagnostiska kriterier.

Högsta domstolen ska på tisdag ta upp frågan om att släppa 31-åringen fri.

Borgström begär ytterligare resning

Får 31-åringen resning kan det enligt Bratt öppna upp för att fler dömda i liknande fall kan få resning.

– Utfallet i detta mål kan självfallet få stor betydelse för liknande fall som rör påstått skakvåld.

I ett annat fall har en 39-årig man i Stockholm dömts av hovrätten till fyra års fängelse för grov misshandel av sin dotter under hennes första tre levnadsveckor i oktober 2007. Dottern uppvisade blåmärken, blödningar i huvudet och hjärnan samt frakturer i skallen, benen, fotlederna och ena armen.

Mannen har hela tiden nekat, och nu har hans advokat Claes Borgström begärt resning i Högsta domstolen, sedan en läkare framhållit att frakturerna och de inre blödningarna kan ha orsakats av D-vitaminbrist, som lett till benskörhet, samt skador vid förlossningen.

– Det är en sådan oerhörd tragisk situation den här mannen befinner sig i. Det är min starka förhoppning att det här nu leder till resning, säger Borgström till Aftonbladet.

Publicerad: