Handels varslar om strejk i påsk

Publicerad:
Uppdaterad:

"Svenskt Näringsliv säger nej till överenskommelsen"

Handels tänker på måndag varsla om strejk i påsk, uppger tidningen Handelsnytt.

Handels informationschef bekräftar uppgiften för TT.

Det var en besviken ledning för Handels som mötte medierna på söndagseftermiddagen.

– Vi är överens med Svensk Handel om ett avtal för den kommande treårsperioden, säger förbundsordförande Lars-Anders Häggström och fortsätter:

– Men Svenskt Näringsliv förbjuder Svensk Handel att skriva under. Det är helt absurt.

Enligt Handels var parterna överens på lördagseftermiddagen. Det nekande beskedet kom några timmar senare.

På frågan hur han kan vara säker att det är Svenskt Näringsliv som stoppar avtalet svarar Häggström att det var beskedet Handels fick.

Det treåriga avtalet Handels säger att parterna kommit överens om skulle för detaljhandelssidan innebära en löneökning på 13,02 procent och för lagersidan en löneökning på 11 procent. I kronor handlar det om 2435 kronor för detaljhandeln och 2290 kronor för lagersidan under hela treårsperioden.

I de pengarna finns en jämställdhetspott för att höja lönerna inom kvinnodominerade branscher.

Lars-Anders Häggströms tolkning är att Svenskt Näringsliv inte vill se en sådan satsning.

Svensk Handel har nu fram till måndag klockan 13 på sig att skriva under avtalet. Därefter kommer Handels att varsla om stridsåtgärder.

– Det rör sig om strejk. För att den ska kunna träda i kraft till påsk måste vi nu varska nio dagar innan, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande för Handels.

Det betyder att ett sådant varsel måste komma senast vid midnatt natten mot tisdag.

Handels förbundsstyrelse har också beslutat att hemställa hos LO om sympatiåtgärder.

TT

Publicerad: