Så kommer du i tid under trafikkaoset

NYHETER

Vägverket: Res kollektivt och lämna bilen hemma

1 av 3

Det dröjer innan trafiken rullar igen.

Undvik Essingeleden och Södra länken om du vill komma fram i tid.

Trafikkaoset har varit totalt i Stockholm de senaste veckorna.

Vid två tillfällen har Södra Länken fått stänga mitt i rusningstid.

Nu uppmanar Claes Brehmer på Vägverket Region Stockholm stockholmarna att helst ställa bilen.

– Varje dag har varit ett gränsfall om vi kan fortsätta ha öppet. Vi ser gärna att fler reser kollektivt och lämnar bilen hemma, eller kör andra vägar och tider.

Renoveringsarbeten

Infarterna stängs av säkerhetskäl. Det får inte bildas stillastående kö inne i tunneln.

Enligt Vägverket är det förmodligen renoveringsarbetet med Centralbron och Söderledstunneln som skapar trafikpropparna.

Båda arbetena beräknas vara färdiga 16 september, och då får man veta hur mycket påverkan renoveringen har.

Andra orsaker kan vara att semester­tiderna är slut, att det är många småvägarbeten i city och att trängselskatten är införd.

Färre fordon

Antalet fordonspassagerare vid betalstationerna har minskat med cirka 90 000 fordon jämfört med samma tid förra året.

– Många åker tidigare för att slippa betala. Men många bilister åker samma tid och försöker hitta genvägar så att de slipper betala. Då hamnar alla på Essinge­leden och Södra Länken, säger Vägverkets Claes Brehmer.

Propparna

1 E4 Norra länken/Eugeniatunneln, båda riktningarna. Kö morgon och eftermiddag.

2 E4 Essingeleden, båda riktningarna. Risk för kö morgon och eftermiddag.

3 Väg 75 Södra Länken mot E4. Kö på morgonen.

4 Väg 75 Södra Länken mot Globen. Kö på eftermiddagarna.

5 Söderleden, Johanneshovsbron/Söderledstunneln och Centralbron, båda riktningarna. Kö på grund av vägarbeten.

6 E18 Danderyd mot Bergshamra/Järva Krog. Kö på morgonen.

7 E4 Södertäljevägen mot Stockholm. Risk för kö på morgonen.

8 E4 Södertäljevägen mot Södertälje. Risk för kö på eftermiddagen.