Nio års buller – bara 30 protester

NYHETER

Fler invändningar mot Kallbadhuset än Citybanan

1 av 3 | Foto: Erik Helin studerar planerna för Citybanan som ställs ut på Tekniska Nämndhuset.

6 000 personer har lämnat in invändningar mot byggandet av Kallbadhuset.

Motsvarande siffra för Citytunneln överstiger inte ens 30.

Trots att det senare bygget innebär nio års buller för cityborna.

Hela sommaren har stockholmarna kunnat ta del av och kommentera de skisser av Citybanan som ställs ut på Tekniska Nämndhuset.

Men intresset har varit svalt för mångmiljardbygget. Endast 30 skrivelser har kommit in.

Detta trots att arbetet med Citytunneln kommer förvandla stora delar av staden till en bullrig arbetsplats i nio års tid.

Mer respons till hösten

På Banverket tror man att intresset kommer att öka.

– De flesta frågorna just nu handlar om störningsnivån på olika gator, men vi tror på mer respons nu till hösten, säger Banverkets informatör Goran Dedovic.

Regeringen gav klartecken för bygget, som drar i gång nu i september, i maj.

– Det kommer att bullra dagtid i flera områden i stan. De platser som berörs är Vasastan, Odenplan, City, Riddarfjärden och Södermalm. Markjobb ska utföras mellan 7-19, arbete under jord från till tio på kvällen, säger Goran Dedovic.

2300 brev och mejl

Planerna på ett kallbadhus vid Riddarfjärden däremot har fått stockholmarna att rasa. Stadsbyggnadskontoret har fått in 2300 brev och mejl i ärendet.

– Majoriteten är negativa till bygget. Och flertalet brev innehåller en mängd samlade namnunderskrifter, säger Charlotte Rydahl på Stadsbyggnadskontoret.

Birgitta Jonsson, grundare av nätverket ”Rädda Riddarfjärden”, har begärt ut alla skrivelser. Sammanlagt, menar hon, har 6000 invånare skriftligen motsatt sig bygget.

Kritik som riktats mot kallbadhuset ”Badringen” rör främst att bygget skulle förstöra stadsbilden. Den massiva kritiken har fått många politiker att backa.

Citybanan

Vad: En tvåspårig järnväg med en cirka sex kilometer lång tunnel, med två stationer under innerstaden.

Kostnad: Beräknat till 16 miljarder kronor.

Byggstart: September 2007.

Beräknat färdigställt: 2016/2017.

Kuriosa: Citybanan ska fördubbla kapacitetenför tågtrafiken genom Stockholm.

Många gator i närheten av byggarbetsplatserna kommer att påverkas.

Man har rätt till tillfälligt boende om man utsätts för buller inomhus högre än 45 dB(A) mer än i en vecka.

Kallbadhuset

Vad: Ett kombinerat hotell och kallbadhus på Riddarfjärden.

Kostnad: Beräknad till 200Ð250 miljoner.

Byggstart: Beslut om eventuellt bygglov tas i stadsbyggnadsnämnden i september. Om det blir ja så börjar bygget omgående.

Beräknat färdigställt: Målsättningen är 2009.

Kuriosa: Ritat av arkitekten Thomas Sandell, som bland annat ligger bakom Gåshaga brygga på Lidingö.

Om badhotellet byggs kommer det skymma sikten från Rålambshovsparken över till Gamla stan och Slussen.

Skönhetsrådet, där Martin ”E-type” Eriksson är ledamot, har sagt nej i sitt yttrande.