Hårda tag bland politikerna

NYHETER

Kommunfullmäktige i Örebro gick hett till

Politiska debatter kan vara hätska.

Men kommunfullmäktiges sammanträden brukar sällan sluta i handgripligheter.

– Staffan Werme drog i väg med mig, säger vänsterpartisten Ylva Wessman.

Frågor om politikernas arvoden stod på dagordningen när det plötsligt hettade till rejält i Örebros kommunfullmäktigesammanträde på onsdagen.

– Staffan Werme tog tag i min överarm och höll fast och drog iväg med mig, säger Ylva Wessman till Sveriges Radio Örebro.

Staffan Werme, som är kommunfullmäktiges ordförande, säger till radion att han inte ville att Ylva Wessman skulle störa de som pratade.

– Det är märkligt. Jag trodde inte det var så det gick till i kommunfullmäktige, säger Ylva Wessman, som nu tillsammans med några socialdemokratiska ledamöter ska skicka ett brev till kommunfullmäktige angående offentliga bestraffningar.

Emma Löfgren