Nye utrikesministern: Farligt vacuum i Europa

NYHETER

Carl Bildt anser att Europa måste ta initiativ till fred i Mellanöstern

Carl Bildt, Sveriges nye utrikesminister är flitig internetanvändare och har en egen blogg.

Så sent som i förrgår, på onsdagen, skrev han om problemen i Mellanöstern, en utrikesfråga som den nya regeringen vill prioritera.

"Det nuvarande vacuumet i konfliktens huvudfrågor är ingenting mindre än farliga" skrev han.

Bildt skriver sin blog på engelska.

Här är onsdagens inlägg, två dagar innan han blev officiellt utnämnd till utrikesminister:

"Idag har en appell för en nytt steg mot fred i Mellanöstern publicerats, undertecknat av ett stort antal ledare runt om i världen.

Jag är en av dem som undertecknat appellen.

Den kommer samtidigt som USA:s utrikesminister Rice reser i regionen och undersöker möjligheterna för att föra utvecklingen framåt. och den kommer också samtidigt som intresset växer i Europa för att ta någon forma av initiativ. Det nuvarande vacuumet kring konfliktens nyckefrågor är ingenting mindre än farliga.

Ännu en apell i ännu en kritisk situation.

Kommer den att få någon effekt?"

Texten på engelska:

"Today is published a major appeal for a new push towards peace in the Middle East, signed by a large number of public leaders around the world.

And I am among those that have signed the appeal.

It comes at the same time as US Secretary of State Rice is touring the region and exploring the possibilities of moving forward.

And it comes when there is a mounting interest in Europe in taking some sort of initiative. The present policy vacuum on the key issues of the conflict are nothing less than dangereous.

Another appeal in another critical situation.

Will it have any effect?"

Läs Bildtbloggen

Läs också:

Simone Söderhjelm