"Alkolåset den enda lösningen"

NYHETER

Knarkpåverkade bilförare allt vanligare i trafiken

MALMÖ

På en vecka tog polisen 133 procent fler narkotikapåverkade bilförare jämfört med för ett år sedan.

- Om det är en trend vi ser blir jag mycket bekymrad, säger Tom Bjerver, vd för Motorförarnas helnykterhetsförbund.

Under polisens speciella insats mot fortkörare förra veckan stoppades 28353 trafikanter. Dubbelt så många som förra året.

365 av de stoppade rapporterades för rattfylleri. Av dem var 126 påverkade av droger.

Motsvarande siffror förra året var 145 rattfulla och 27 drogpåverkade.

Även om man tar hänsyn till det ökade antalet kontroller är det procentuellt en kraftig ökning av antalet drogade förare.

Fler blir upptäckta

- Sedan 1999 har vi sett en stegvis ökning av antalet drogpåverkade trafikanter, säger Vägverkets alkoholexpert Hans Laurell.

Enligt Hans Laurell behöver det inte betyda att fler kör drogpåverkade än tidigare, men att fler blir upptäckta.

- Polisen har blivit bättre på att upptäcka personer som kör bil med illegala droger i kroppen.

Även antalet stoppade rattfyllerister ökade något.

- Det här visar att polisen borde ha ökade trafikkontroller varje vecka året om. Det skulle ha en avskräckande effekt, säger Tom Bjerver.

På längre sikt tror han att alkolås i alla bilar är enda lösningen.

- Dessutom måste vi ändra inställningen till alkohol i samband med bilkörning hos dagens ungdomar.

Varje år dödas omkring 150 personer i trafiken i Sverige och tusen skadas på grund av rattfylleri.

Per-Ola Ohlsson