Kriminell liga hotade tidningschef

NYHETER

Original Gangsters krävde rättelse

Ledarna för det kriminella nätverket Original Gangsters har hotat Folkbladets chefredaktör Christer Sandberg.

Med anledning av tidigare artiklar krävde ledarna rättelse i tidningen.

– Om vi inte skulle införa rättelserna skulle jag få ta konsekvenserna. Vad som skulle hända skulle jag själv räkna ut, säger han.

Efter den senaste tidens gängoroligheter i Norrköping har chefredaktören på tidningen Folkbladet, Christer Sandberg, hotats av ledarna för det kriminella nätverket Original Gangsters.

I tisdags blev han uppringd av en 29-årig man som är efterlyst och boende i utlandet och har pekats ut som ledare för gänget.

Sedan ringde en annan medlem upp.

– Det första samtalet upplevde jag inte som särskilt hotfullt, utan kontaktade polisen mest för att informera dem. Den andra påringningen kändes värre. Han hade en lugn och kylig ton, presenterade sig med namn och berättade att hans chef var mycket upprörd över det vi publicerat. Han krävde en rättelse i tidningen senast fredag. Ett mycket absurt samtal, säger Christer Sandberg till den egna tidningen.

Han kontaktade polisen som upprättade en anmälan.

Gängmedlemmarna ville att tidningen skulle ta tillbaka att gängen i Norrköping har koppling till nätverket.

– Vi fortsätter som vanligt. Det man alltid måste vara noga med är att det vi skriver är korrekt. Finns det faktafel så ska det givetvis rättas till, säger Christer Sandberg.

En av männen skall ha sagt att Christer Sandberg själv får ta konsekvenserna av att en rättelse uteblir.

Daniel Boman