Nu ska det bli tyst i klassen

NYHETER

Lärarna tillåts beslagta störande mobiltelefoner

Foto: Jin Cui, Christian Holmberg, Robin Gitliz-Schwab, Peter Boström, Aiman Josefsson, Niklas Carlsson och Stanislav Izotov tycker att det är okej med ändringen av lagen men de tror att det dröjer innan eleverna vänjer sig.

Skolstarten innebär tuffare tag mot snackiga elever.

Lärare har nu rätt att omedelbart ta mobiltelefoner och mp3-spelare från de som stör.

Skollagen har skrivits om. Lärare och rektorer ges större rätt att ingripa på skolorna.

– Det finns lärare som blivit polisanmälda för att de ingripit. Många drar sig för att agera. Därför är det positivt att lagen nu blivit tydligare och ger lärarna större befogenhet, säger Lärareförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Eva-Lis Preisz pekar dock på att problemet med mobiler är en liten del av ett större problem.

– Det finns överlag en brist på normer och en för dålig kontakt mellan hem och skola i dag. Skollagen måste anpassas till den skola vi har i dag.

Större problem i högstadiet

Ulf Dagman, rektor på Ingrid Segerstedts Gymnasium i Göteborg, tror att problemet är större på högstadiet.

– Det är en generations-fråga. Jag har svårt att se att våra elever skulle ta in en mobiltelefon i klassrummet som leksak.

På skolan finns bestämmelser om att mobiltelefonen inte får tas med under provskrivning för att undvika fusk.

– Vi tänker givetvis informera eleverna om de nya reglerna, men det känns som att slå in öppna dörrar, säger Ulf Dagman.

– Kanske finns det andra skolor som har problem med det här, men enligt mig finns det betydligt viktigare frågor. Inte minst betygssystemet som håller på att braka ihop.

Anna Fribergh